Jak prawidłowo dbać o rekuperator…

Filtry a wydajność rekuperatora


Nie wszyscy użytkownicy rekuperatorów zdają sobie sprawę, że
regularna wymiana filtrów ma decydujące znaczenie nie tylko
dla czystości powietrza wprowadzanego do budynku, nie
tylko dla czystości wnętrza rekuperatora, ale potrafi też mieć
potężny wpływ na ilość nawiewanego do domu i usuwanego
z domu powietrza.
Inżynierowie Rekuperatory.pl dokonali pomiarów wydajności
centrali wentylacyjnej AERIS CA350 dla różnych konfiguracji:
rekuperator wyposażony został w standardowe filtry EU4, następnie
w filtry o podwyższonym stopniu filtracji EU7. Centrala
zainstalowana była w standardowej domowej instalacji wentylacyjnej.
Pomiary wydajności dokonywane były za pomocą
anemometru TESTO.
Okazało się, że zabrudzenie lub zwilżenie filtra powodowało
znaczne obniżenie wydajności rekuperatora.
Dla filtra EU4, stosowanego standardowo w rekuperatorach
AERIS CA350 wyniki wyglądały następująco:
Przy 100% wydajności wentylatorów dla suchego i czystego filtra,
jeśli filtr został zabrudzony, ilość powietrza nawiewanego
spadała o 11%, jeśli filtr został silnie zabrudzony i zwilżony –
wydajność nawiewu spadała o 28%. Dla filtra EU7 o zwiększonym stopniu filtracji po zamontowaniu
filtra brudnego wydajność nawiewu spadała o 10%, po zamontowaniu
filtra brudnego i wilgotnego – wydajność spadała
o 36,3%!
Badanie to oznacza, że korzystanie z brudnych filtrów lub ich
rzadka wymiana powoduje znaczne obniżenie wydajności systemu
wentylacyjnego
. Wydajność rekuperatora może zostać
zmniejszona o 1/3 jeśli użytkownik zapomni wymienić filtry lub
celowo będzie unikał ich wymiany. Co więcej – zwiększenie
oporów przepływu powietrza przez filtry zmusza użytkownika
do korzystania z wyższych biegów rekuperatora dla uzyskania
takiej samej wydajności co ma znaczny wpływ na zużycie energii
przez rekuperator. Podsumowując – regularna wymiana filtrów
w rekuperatorze oznacza nie tylko wyższą higienę systemu
wentylacyjnego, ale także większą energooszczędność, dzięki
redukcji zużycia energii.
Rekuperatory.pl zalecają regularną wymianę filtrów co 2-3
miesiące w każdym rekuperatorze. Maksymalna żywotność
filtra dla terenów, gdzie zapylenie powietrza jest stosunkowo
niewielkie wynosi 4-6 miesięcy, choć ze względu na badania
opisane powyżej warto wymieniać filtry znacznie częściej. Konieczność
regularnej wymiany filtrów dotyczy nie tylko najnowszej
generacji rekuperatorów AERIS CA 350 oraz AERIS CA
550, ale także poprzednich modeli rekuperatorów oferowanych przez Rekuperatory.pl.
Źródło: Magazyn Rekuperatory.pl nr 10-11/2009