Jedną z funkcji klimatyzacji jest oczyszczanie powietrza. Wraz z rozwojem technologii filtracji obserwowany jest również rozwój tych metod w małych urządzeniach klimatyzacyjnych. W małych klimatyzatorach ściennych, kanałowych, kasetonowych, okiennych, czy przypodłogowych i przenośnych można zaobserwować całą różnorodność zastosowanych filtrów [5].


W rzeczywistości można się spotkać z urządzeniami, które z jednej strony nie posiadają wcale filtrów, a z drugiej strony z grupą urządzeń posiadających filtry o najwyższych klasach skuteczności filtracji. W tablicy 1 zaprezentowano różne używane klasyfikacje opisujące skuteczność filtracji.
Tabela 1. Porównanie różnych stosowanych klasyfikacji filtrów powietrza.

Filtry
PN-B-76003:1996
ANSI/ASHRAE St.52
EUROVENT 4/5
PN-EN 779:2004

Wstępne
A1
1
EU1
G1

A2
1

Dokładne
B1
1
EU2
G2

B2
1
EU3
G3

1
EU4
G4

Bardzo dokładnie
C
2
EU5
F5

2
EU6
F6

2
EU7
F7

2
EU8
F8

Aerozoli koloidalnych
Q
3
EU9
F9

 (fotokatalityczny i elektrostatyczny) i jonizator
CARRIER

FO-E9LG do FO-E24LG
2,3 – 7,0
2,5 – 7,5
siatkowy, węglowy, elektrostatyczny, jonizujący
FONKO

ASY9LA ASY7UB-ASY30UB
2,2 – 8,0
2,3 – 8,5
antybakteryjny, fotokatalityczny, elektrostatyczny WASABI, lub mechaniczny
FUJITSU

SIM7RC – SIM24RC
1,98 – 6,54
2,24 – 7,0
3 stopniowy (mechaniczny, elektrostatyczny, węglowy)
POLSTOWEST / AIRWELL

DFM/DBM
2 – 7
2,3 – 7,5
potrójny biofiltr
TAKO / ROCA

HECB/HEHB
2,1 – 8,2
2,5 – 9,7
PURE AIR – z węglem aktywnym, EU4, UV, jonizer powietrza
York Int.

S07AHP-S30AHP
2,29 – 8,2
2,36 -8,5
NEO-Plasma
LG Poland
Literatura:
1. ASHRAE HANDBOOK, Fundamentals, Chapter 12, Atlanta 2001
2. ASHRAE HANDBOOK, HVAC Applications, Chapter 15, Atlanta 1999
3. Charkowska A.: Zanieczyszczenia w instalacjach klimatyzacyjnych i metody ich usuwania, IPPU MASTA 2003
4. ISO 14644-1:1999 Cleanrooms and associated controlled evironments Part1: Classification of air cleanliness
5. Joniec W.: Klimatyzatory, Rynek Instalacyjny, Nr 3 2005.
6. PN-EN 779:2004(U) Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie
7. PN-EN 1822:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).
Dr inż. Artur Rusowicz,
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Źródło: