Filtr tubowy ze złożem węgla aktywowanego Ultra Sorb służy do usuwania zapachów tzw. dezodoryzacji powietrza w układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacjach kuchennych.Ultra Sorb może być używany do oczyszczania powietrza z rozpuszczalników, weglowodorów i związków organicznych, a także innych gazów, w tym do odsiarczania spalin, usuwawnia dioksyn, rtęci i inych zanieczyszczeń z gazów spalinowych.

Charakterystyka przepływowa filtra Ultra Sorb:


Materiał, foto, producent: Ultramare