Novum wprowadzonym w proponowanych w 2002 roku klimatyzatorach LG jest zastosowany w niektórych modelach klimatyzatorów ściennych i kasetonowych plazmowy system oczyszczania powietrza. Podwójny plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkości zanieczyszczenia, ale również powodujące alergię roztocza, pyłki i sierść zwierząt.Technologia usuwania zanieczyszczeń z powietrza („Plasma Air Purifing System”) wykorzystuje wyładowania plazmowe i jonizację powietrza.
Powietrze z zanieczyszczeniami przepływa pomiędzy dwoma, płaskimi elektrodami, do których przyłożone jest napięcie rzędu 4,8 kV.
Plazma stanowi mieszaninę cząstek (elektronów, molekuł, atomów i jonów), które łatwo osiadają na odpowiednich siatkach ekranujących.
Dodatkowo należy podkreślić, iż powietrze jest jonizowane i powstaje ozon mający właściwości dezynfekujące i bakteriobójcze. Z drugiej strony ozon ma również silne właściwości toksyczne.
Omawiane tutaj filtry odpowiadają klasie filtracji EU 8-9. Dodatkową ich zaletą są bardzo niskie koszty eksploatacyjne.
Obsługa ogranicza się do okresowego przemywania filtru wodą z substancją czyszczącą.
Najistotniejsze, iż nie ma w nich tkaniny filtracyjnej, którą należy okresowo wymieniać, co dodatkowo powoduje obciążenie środowiska naturalnego.
Tego typu urządzenia znajdują zastosowanie w restauracjach, klubach nocnych, barach oraz zakładach przemysłu spożywczego (masarnie, piekarnie itd.) ale również w obiektach służby zdrowia (gabinety, przychodnie, laboratoria, szpitale itp.).
W filtrze plazmowym powietrze oczyszczane jest dwustopniowo: w jonizatorze plazmowym z drobin kurzu, a w fotokatalizatorze z substancji zapachowych. Efektywność oczyszczania powietrza w filtrze plazmowym z drobin kurzu wynosi ok. 80% / 30 min, z substancji zapachowych ok. 70% / 30 min. Wskaźnik skuteczności redukcji alergenów to aż 82%. Zastosowanie podwójnego systemu filtracji powietrza w urządzeniach LG Electronics rozszerza zakres ich stosowania. Możliwe jest stosowanie tego typu urządzeń w miejscach gdzie wymagane jest oczyszczenie powietrza z dymu papierosowego czy kurzu.

Dystrybutor: FONKO