Klimor poszerzył swoją ofertę o kanałowy filtr absolutny typ KFA przeznaczony do stosowania w instalacjach nawiewnych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obsługujących pomieszczenia aseptyczne.
Gdyński Klimor w swojej ofercie posiada od niedawna kanałowy filtr absolutny KFA. Filtr ten wraz z obudową przeznaczony jest do montowania na kanałach prostokątnych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pomieszczeń aseptycznych takich jak: sale operacyjne, laboratoria itp. Obudowy kanałowe KFA zaopatrzone w wkład filtracyjny klasy "S" służą do dokładnego oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń.
Kanałowy filtr absolutny produkowany jest w typoszeregu obejmującym 4 wielkości o wydatkach powietrza do 3000 m³/h. Przystosowany jest do filtrów o grubości 80 mm, 150 mm, 292 mm, montowanych bezpośrednio na kanale prostokątnym (wymiary filtra KFA). Filtry KFA mogą być dodatkowo wyposażone w presostat różnicowy sygnalizujący zanieczyszczenie filtra absolutnego.
Obudowy KFA montuje się na odcinkach instalacji powietrznych doprowadzających powietrze do danego pomieszczenia. Umiejscowienie obudowy powinno umożliwiać łatwą wymianę wkładów filtracyjnych poza pomieszczeniem aseptycznym. Korpus, pokrywa rewizyjna i ramka wkładu filtracyjnego, wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Obudowa KFA stanowi część kanału prostokątnego, dlatego wyposażona jest w kołnierze typu "euro" umożliwiające łatwy montaż. Osadzenie wkładu filtracyjnego w uszczelnionym gnieździe obudowy, eliminuje niekontrolowany przepływ powietrza poza filtrem. Obudowę KFA można zamontować w sposób umożliwiający wymianę wkładu w poziomie lub w pionie. Odcinki końcowe instalacji z obudową KFA, powinny być zaopatrzone w nawiewniki RKF produkowane przez Klimor.
Klimor zapowiada, że wkrótce w jego ofercie znajdą się kolejne nowości.

Komentarze