Gazy HFC, chłodnictwo i klimatyzacja: zmniejszanie szkodliwego wpływu na klimat, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

Figaroo.org - broszura o chłodnictwie
[attach=attach1]Gazy HFC, chłodnictwo i klimatyzacja[/attach]