Firma UNIWERSAL proponuje zastosowanie Falownikowego Układu Sterującego FAUST podczas projektowania systemów wentylacyjnych w nowopowstających budynkach, jak również podczas remontów instalacji.
Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika.
Na ograniczenia prędkości przepływu powietrza w nocy w budynkach mieszkalnych pozwalają przepisy Polskiej Normy PN-83 B-03430.
Użycie układu Faust przynosi następujące korzyści:
• obniża poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory dachowe,
• obniża zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów.
Układ Faust przeznaczony jest do obsługi do pięciu wentylatorów dachowych.
Parametry techniczne:
- częstotliwościowe sterowanie prędkością obrotową silników,
- kompletna konstrukcja modułowa,
- metalowa rozdzielnica - trwała, solidna, estetyczna,
- każdy silnik zabezpieczony wyłącznikiem silnikowym,
- jednofazowe zasilanie całego układu,
- wyposażony w filtr i dławik sieciowy od strony zasilania,
- znacząco upraszcza prace instalacyjno-remontowe,
- łatwy w obsłudze,
- pozwala na ograniczenie prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych w godzinach nocnych,
- pozwala na indywidualny dobór godzin pracy wentylatorów w strefach dziennej i nocnej doby.
Źródło: Uniwersal