FACH S.A. otrzymał w dniu 16 maja 2011 roku tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2011 w kategorii Partner Firm Zagranicznych.

Fabryka Automatyki FACH S.A. w Finale III Edycji Konkursu o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki
Ambasador Polskiej GospodarkiKonkurs organizowany jest przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Ambasador Polskiej Gospodarki promuje Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspiera dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, przyciąga inwestorów oraz buduje kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.

FACH S.A.: Dziękujemy Wszystkim Pracownikom za ich wkład oraz naszym Klientom i Dostawcom za przyczynienie się do tego sukcesu!