Data rozpoczęcia
2013-02-12
Data zakończenia
2013-02-14
Miejsce
KrakówSzkolenie dla osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008.


Szkolenie obejmuje:
16 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych,
3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).


W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.


Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
484,39 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 726,58 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 12-14.02.2013
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa