ExSelAir jest programem Fläkt Woods (Fläkt Bovent) ułatwiającym dokonanie wyboru urządzeń, belek chłodzących oraz modułów ścian obwodowych.

ExSelAir - program do doboru belek chłodzących
ExSelAirExSelAir pracuje w sieci Internet i jest regularnie aktualizowany bez konieczności zapamiętywania przez użytkownika i instalowania przez niego aktualnych wersji. Program dostępny jest na stronie http://exselair.flaktwoods.com/

Program obejmuje:
• dane techniczne, w tym także dane akustyczne (rysunek 1);
• obliczenia wymagań dotyczących ogrzewania i chłodzenia;
• pliki DXF, które mogą zostać wyeksportowane do oprogramowania CAD;
• trójwymiarowe modele wszystkich produktów;
• zasięgi nawiewu przedstawione w układzie dwu- i trójwymiarowym (rysunek 2);
• instrukcje instalacji i konserwacji.
Podręcznik użytkownika ExSelAir w tradycyjnej wersji papierowej został dodany do wrześniowego (2010) numeru miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja.
Źródło: Fläkt Bovent Sp. z o.o.