Nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie nawiewników. EXR.HP - HIGRO® i PRESO™ w jednym nawiewniku!

EXR.HP nawiewnik dwusystemowy - nowość aereco
EXR.HP to higrosterowany nawiewnik aereco w wersji higrodynamic™ wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego. Jednym ruchem można zmienić w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego! A wszystko to w estetycznej obudowie monocouque.
Efektywność energetyczna HIGRO® i skuteczność działania w obu systemach - gwarantowana.


Nawiewnik EXR.HP składa się z:
• Okapu zewnętrznego z regulacją ciśnieniową - który chroni przed deszczem i owadami oraz ogranicza kanał przez który przepływa powietrze przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną.
• Podkładki montażowej - służy do przymocowania nawiewnika do okna
• Części wewnętrznej - nawiewnika, regulującego ilość dostarczanego powietrza.

EXR.HP
Zastosowanie:
Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych.

Charakterystyka przepływu:
Przepływ powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m³/h. Charakterystyka przepływu nawiewnika EXR.HP
Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników.

EXR.HP
Zasada działania
Dwa najpopularniejsze systemy sterowania w jednym nawiewniku! Nowy nawiewnik higrosterowany aereco EXR.HP wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego może zostać jednym ruchem zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika - dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji EXR.HP oferuje sprawny wybór funkcji przy użyciu łatwo dostępnego przełącznika na obudowie nawiewnika.
Ustawienie przełącznika w pozycji HIGRO sprawia, że nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie przepustnicy. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.
Natomiast ustawienie przełącznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmianę regulacji pracy nawiewnik z higrosterowanej na ciśnieniową. Przy dużej różnicy ciśnienia między wnętrzem pomieszczenia, a stroną zewnętrzną wzrost ilości nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez blokadę w okapie zewnętrznym.
Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

Właściwości akustyczne
Tłumienie akustyczne Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku w zależności od zastosowanego okapu zewnętrznego wynosi:
• Zestaw nawiewnik EXR + okap ciśnieniowy AC - 35dB(A)
•Zestaw nawiewnik EXR + łącznik + okap ciśnieniowy AC - 38dB(A)

Dostępne kolory
Biały - RAL 9003 Kasztanowy - RAL 8017 Dębowy - RAL 8001 Szary - RAL 7045
Istnieje możliwość lakierowania nawiewników EXR, łączników oraz okapów na dowolny kolor RAL.

>>więcej

Źródło: aereco wentylacja sp. z o.o.