Data rozpoczęcia
2009-06-20
Data zakończenia
2009-06-21

20-21.06.2009 Chorzów


Międzynarodowe Centrum Targowe expoKatowice jest organizatorem imprez targowych, w których uczestniczą wystawcy wielu branż z całej Polski i z zagranicy.
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Targów expoECO - Targi Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej, które odbędą się w dniach 20 - 21 czerwca 2009 roku w Hali Wystaw "Kapelusz" WPKiW w Chorzowie.
Patronat honorowy nad naszymi targami objął Minister Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Chorzowa, Polska Izba Ekologii oraz Regionalna Izba Gospodarcza.
Naszym wspólnym celem jest stworzyć platformę spotkań fachowców i specjalistów, którzy prezentują i poznają najnowsze rozwiązania i osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, nawiązują kontakty biznesowe oraz wymieniają wiedzę i doświadczenie.
Rozwiązanie problemów ekologii może dokonać się tylko przy współpracy producentów, inwestorów i użytkowników zarówno na szczeblu miast, gmin czy regionów, jak i koordynacji tych działań w międzynarodowej skali.
Targi expoECO są znakomitą okazją do bezpośrednich kontaktów na tych właśnie szczeblach.
W ramach spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska w następujących sektorach tematycznych:
- odnawialne źródła energii
- gospodarka odpadami, recykling
- gospodarka wodno - ściekowa
- ochrona powietrza, hałas, wibracje
- technika komunalna
- edukacja ekologiczna
Targom towarzyszyć będą również specjalistyczne seminaria, konferencje, warsztaty oraz pokazy i prezentacje.
Zwiedzający to:
- producenci i dystrybutorzy produktów i usług związanych z ochroną środowiska
- przedstawiciele samorządów lokalnych
- decydenci reprezentujący sektor przemysłowy
- osoby decyzyjne w kluczowych sektorach dla środowiska
- jednostki naukowo-badawcze, organizacje ekologiczne, uczelnie
- biura projektowe, architekci, inżynierowie
- klienci indywidualni
Więcej informacji o targach: www.expokatowice.pl