Data rozpoczęcia
2007-04-25
Data zakończenia
2007-04-27

25-27.04.2007 Kielce


W dniach 25-27 kwietnia 2007 roku w pawilonach wystawienniczych Targów Kielce odbędą się IV Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Wystawa organizowana jest wspólnie z Izbą Gospodarczą Gazownictwa oraz przy wsparciu Karpackiej Spółki Gazownictwa.
EXPO-GAS jest największą w Polsce wystawą specjalistyczną branży gazowniczej. Targi poświęcone są nowościom technicznym oraz rozwiązaniom systemowym w gazownictwie. Zakres branżowy targów obejmuje sieci i urządzenia gazowe, stacje gazowe, odbiorniki gazu, aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę przemysłową dla gazownictwa, tłocznie gazu, urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu, a także wydawnictwa specjalistyczne. Podczas targów można uzyskać informacje na temat nowoczesnych technologii, produktów i usług stosowanych w tej gałęzi przemysłu. Targom będą towarzyszyć konferencje poruszające aktualne problemy branży gazowniczej w Polsce. Najlepsze produkty prezentowane na targach zostaną nagrodzone medalami i wyróżnieniami Targów Kielce.
Gaz ziemny w najbliższym czasie stanie się niewątpliwie jednym z głównych nośników energii w Polsce. Wraz ze wzrostem poziomu życia i jego komfortu rośnie rola gazu ziemnego jako wygodnego i ekologicznego paliwa. Zwiększać się będzie także jego udział w bilansie paliw całej Europy. Dlatego ten sektor gospodarki Polski nabiera coraz większego znaczenia. Branża gazownicza przeżywa obecnie wyjątkowo dobry okres, czego dowodem jest rosnąca z roku na rok liczba wystawców i gości odwiedzających targi gazownicze.
Zakres branżowy targów EXPO-GAS:

- sieci gazowe;
- urządzenia gazowe; stacje gazowe;
- odbiorniki gazowe;
- aparatura kontrolno-pomiarowa w gazownictwie;
- automatyka przemysłowa dla gazownictwa;
- tłocznie gazu;
- magazyny gazu;
- bezpieczeństwo w gazownictwie;
- urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu;
- zastosowanie gazu sprężonego w pojazdach;
- ochrona środowiska;
- inne.
>>> Formularz zgłoszeniowy
Więcej: www.ctk.com.pl