Data rozpoczęcia
2007-04-27
Data zakończenia
2007-04-27

W dniach 25-27 kwietnia 2007 roku w pawilonach wystawienniczych Targów Kielce odbędą się IV Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Wystawa organizowana jest wspólnie z Izbą Gospodarczą Gazownictwa oraz przy wsparciu Karpackiej Spółki Gazownictwa.

EXPO-GAS jest największą w Polsce wystawą; specjalistyczną branży gazowniczej. Targi poświęcone są nowościom technicznym oraz rozwiązaniom systemowym w gazownictwie. Zakres branżowy targów obejmuje sieci i urządzenia gazowe, stacje gazowe, odbiorniki gazu, aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę przemysłową dla gazownictwa, tłocznie gazu, urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu, a także wydawnictwa specjalistyczne. Podczas targów można uzyskać informacje na temat nowoczesnych technologii, produktów i usług stosowanych w tej gałęzi przemysłu. Targom będą towarzyszyć konferencje poruszające aktualne problemy branży gazowniczej w Polsce. Najlepsze produkty prezentowane na targach zostaną nagrodzone medalami i wyróżnieniami Targów Kielce. Gaz ziemny w najbliższym czasie stanie się niewątpliwie jednym z głównych nośników energii w Polsce. Wraz ze wzrostem poziomu życia i jego komfortu rośnie rola gazu ziemnego jako wygodnego i ekologicznego paliwa. Zwiększać się będzie także jego udział w bilansie paliw całej Europy. Dlatego ten sektor gospodarki Polski nabiera coraz większego znaczenia. Branża gazownicza przeżywa obecnie wyjątkowo dobry okres, czego dowodem jest rosnąca z roku na rok liczba wystawców i gości odwiedzających targi gazownicze. Zakres branżowy targów EXPO-GAS: - sieci gazowe; - urządzenia gazowe; stacje gazowe; - odbiorniki gazowe; - aparatura kontrolno-pomiarowa w gazownictwie; - automatyka przemysłowa dla gazownictwa; - tłocznie gazu; - magazyny gazu; - bezpieczeństwo w gazownictwie; - urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu; - zastosowanie gazu sprężonego w pojazdach; - ochrona środowiska; - inne. >>> Formularz zgłoszeniowy Więcej: www.ctk.com.pl