Zwiedzający tegoroczne Forum za "Najlepszy produkt 2013" w kategorii bezpieczeństwa pożarowego uznali system zapobiegania zadymieniu Exit ZZ firmy AERECO.

EXIT ZZ - zwycięski produkt na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja
stoisko aerecoJak powiedziała nam Pani Ewa Karczewska - Doradca techniczny Aereco wentylacja / Kierownik stanowiska Aereco zabezpieczenia PPoż - „Firma Aereco Wentylacja oprócz energooszczędnych systemów wentylacji dla budownictwa wielorodzinnego, miała okazję do zaprezentowania stoiska z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, na którym można było zapoznać się z szeroką ofertą klap odcinających jak również z systemem różnicowania ciśnień - zapobiegającym zadymieniu klatek schodowych - EXIT-ZZ. exitt zz na forum wentylacjaPrezentowane rozwiązania są skierowane min. do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Stoisko naszej firmy zostało wyposażone w przykładowe egzemplarze klap przeciwpożarowych o różnych konfiguracjach i parametrach a także stanowisko przedstawiające symulację działania systemu EXIT-ZZ. Nie zabrakło również szczegółowych materiałów technicznych na temat produktów w formie papierowej jak i elektronicznej, a liczna grupa doradców technicznych służyła pomocą w uzyskaniu szerszych informacji na temat prezentowanych elementów. Zarówno oferta klap jak i systemu zapobiegającego zdymieniu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających, czego efektem było rozdanie wszystkich materiałów technicznych przygotowanych na targi oraz liczne kontakty pozostawione na stoisku. System EXIT ZZ został również wyróżniony w konkursie na Najciekawszy Produkt Forum 2013 za co dziękujemy bardzo zwiedzającym.

system zapobiegania zadymieniu exit zz aerecoUdział w Forum Wentylacja jest dla naszej firmy okazją do promocji produktów, skierowanych do określonych grup z branży wentylacyjnej przede wszystkim: projektantów, rzeczoznawców ppoż oraz wykonawców, co przekłada się na późniejszą współpracę oraz znaczne zainteresowanie ofertą naszej firmy także po zakończeniu targów. Jest także okazją do obserwacji działań innych producentów i uzyskaniem informacji o zapotrzebowaniu na rynku określonych rozwiązań. Miła atmosfera i wzajemna życzliwość uczestników dodatkowo pogłębia sens istnienia takich spotkań i umacnia chęć uczestnictwa w targach w następnych latach.”