Eurovent wprowadza zaostrzone kryteria certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych.


Eurovent wprowadza zaostrzone kryteria certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych. W 2004 r. z certyfikacji Eurovent wykluczono klimatyzatory z klasą efektywności energetycznej G. W najbliższym czasie planowane jest wykluczenie z certyfikacji klimatyzatorów w klasach E i F. Jednak będzie to dotyczyć dwóch grup urządzeń pracujących tylko w funkcji chłodzenia o mocy do 4 kW i mocy 4 – 12 kW. Urządzenia do 4 kW (ich udział w rynku europejskim wynosi 80%) powinny mieć klasę efektywności energetycznej powyżej E, a od stycznia 2008 r. w klasach E i F nie będą w ogóle certyfikowane, natomiast od 2010 r. będą certyfikowane tylko urządzenia w klasie A. Natomiast urządzenia w zakresie mocy 4 – 12 kW od 2008 r. nie będą certyfikowane w klasie F i poniżej, a od 2010 r. w klasie E i poniżej.
Źródło: Rynek Instalacyjny nr 9/2006