Wyniki pierwszej edycji Europejskiego Konkursu Umiejętności Zawodowych – EuroSkills 2008.
W Konkursie Umiejętności Zawodowych EuroSkills2008 w Rotterdamie wzięło udział ponad 400 młodych profesjonalistów z 29 krajów europejskich, w tym 21 polskich zawodników, którzy startowali w 9 konkurencjach.
Polskie stoisko zorganizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT) a także inne sektory konkursowe odwiedziły: minister Czesława Ostrowska i Magdalena Nojszewska-Dochev z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dyrektor Ewa Rudomino z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN i jednocześnie członek Zarządu European Skills Promotion Organization (ESPO).
Polska ubiega się o organizację EuroSkills 2010 w Poznaniu i na ten temat odbywały się w Rotterdamie rozmowy pomiędzy minister Czesławą Ostrowską a Josem de Goey, prezesem ESPO. Minister Ostrowska zaproponowała prezentację - podczas kolejnych konkursów EuroSkills - Mobilnych Centrów Doradztwa Zawodowego. W trakcie oficjalnego otwarcia EuroSkills 2008, w obecności księżniczki Maximy, kandydaturę Polski poparł członek Komisji Europejskiej, Komisarz Jan Figiel.
EuroSkills 2008 były również okazją do prezentacji nowych umiejętności, które staną się w najbliższych konkursach kolejnymi konkurencjami. Krzysztof Łebkowski, Dyrektor Programu Komercjalizacji Nauki i Techniki NOT, oficjalny przedstawiciel Polski w European Skills Promotion Organisation zaproponował wprowadzenie nowych zawodów, m.in. montera suchej zabudowy oraz technika szybkiego prototypowania.

Młodzi profesjonaliści z całej Europy rywalizowali o miano „Najlepszego z Najlepszych” w pierwszej edycji Europejskiego Konkursu Umiejętności Zawodowych – EuroSkills 2008, który odbył się w dniach 18-20 września 2008 r. w Centrum Wystawowym Ahoy w Rotterdamie. EuroSkills 2008 jest organizowany przez grupę Skills Netherlands, we współpracy z Europejską Organizacją Promocji Umiejętności Zawodowych (ESPO) i organizacją WorldSkills. Organizatorem polskiej edycji konkursu – PolSkills - jest Naczelna Organizacja Techniczna.
Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym konkursem dostęp do najświeższych informacji o jego przebiegu, organizacja EuroSkillsstworzyła specjalną stronę internetową EuroSkills 2008. Pod adresem www.euroskills2008.eu, można dowiedzieć się więcej o programie, konkurencjach, miasteczku EuroSkills, kampusie w Rotterdamie, a także o szczegółach, dotyczących udziału w konkursie w charakterze zawodnika, gościa lub patrona.
EuroSkills 2008 to konkurs skierowany do młodych ludzi, którzy zdobyli, lub są w trakcie zdobywania, kwalifikacji zawodowych w branżach tradycyjnych i innowacyjnych. W ramach konkursu, ponad 500 młodych profesjonalistów z 20 krajów europejskich, ma szansę wykazać się swoimi umiejętnościami w jednej z ponad czterdziestu kategorii zawodowych.
Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży do kształcenia zawodowego i rozwijania umiejętności, a także do kontynuowania kariery w tym kierunku. Efektem tych działań jest promocja umiejętności zawodowych, niezbędnych do podwyższania konkurencyjności gospodarki europejskiej na rynku światowym.
EuroSkills 2008 jest pierwszym tego rodzaju europejskim odpowiednikiem światowego konkursu umiejętności zawodowych – WorldSkills 2007, który odbył się w Shizuoka w Japonii, w listopadzie 2007 r. Polska nie była dotychczas reprezentowana w WorldSkills, ale doświadczenia zdobyte w eliminacjach do EuroSkills 2008, stworzą możliwości udziału w następnej edycji konkursu na szczeblu światowym.
W EuroSkills 2008 mogą wziąć udział osoby w wieku 18-25 lat, tzn. urodzone między 1 stycznia 1983 i 31 grudnia 1990 roku. W każdej z konkurencji określona została z góry liczba uczestników. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane są w lokalnych siedzibach organizacji EuroSkills – w Polsce jest to Naczelna Organizacja Techniczna.
W konkursie liczy się przede wszystkim zdobyte wykształcenie zawodowe, zaangażowanie i entuzjazm. W programie rywalizacji finałowej przeważają konkurencje drużynowe. Zawodnicy będą więc oceniani nie tylko przez pryzmat zdolności zawodowych, ale również umiejętności pracy w zespole.
Polskie eliminacje do EuroSkills obejmują:
- Eliminacje podstawowe u pracodawców
- Eliminacje regionalne
- Eliminacje krajowe
- Szkolenie drużyn w konkurencjach grupowych
Źródło: MENOS PR, www.euroskills2008.eu