W trzeciej edycji "EU sustainable energy week" spotkało się wiele zainteresowanych tematyką instytucji z Europy i ze Świata, w celu omówienia przyszłości zrównoważonej energii. Głowny nacisk położono na wydajność energetyczną i finansowanie zielonych technologii, takich jak pompy ciepła.
Od 9 do 16 lutego 2009, posłowie do Parlamentu Europejskiego (MEPs), komisarze, ministrowie środowiska, lokalne i międzynarodowe władze, szkoły wyższe, agencje ochrony środowiska i grupy przemysłowe są uczestnikami licznych konferencji i spotkaniań przy okrągłym stole w Brukseli podczas EU sustainable energy week.

Kryzys gospodarczy przynosi korzyści zielonym technologiom

Mechtild Rothe, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, w swoim wystąpieniu wprowadzającym stwierdził: "obecny kryzys gospodarczy jest historyczną szansą na tworzenie nowych i lepszych energii". Zachód musi porzucić swoje stare sposoby energetyki opartej na paliwach kopalnych w obliczu wyzwań obecnego klimatu gospodarczego.

Finansowanie badań i rozwoju

Stavros Dimas, Komisarz ds. Środowiska UE, opisał obecny stan rzeczy w świecie jako "wprowadzenie trzeciej rewolucji - niskoemisyjnej gospodarki", potwierdzając to, co zostało przedstawione w ubiegłym tygodniu przez Komisję Europejską w komunikacie w Kopenhadze. Dimas był jednym z tych, którzy nalegali na przynajmniej podwojenie środków finansowych aktualnie przeznaczonych na promocję i budowę czystych technologii.

Duże inwestycje w odnawialne źródła energii

Claude Turmes, front-runner MEP w przyjęciu w grudniu 2008 dyrektywy europejskiej EU Renewables Directive, powiedział, że znaczące inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna była kluczowym dla EU 2020 w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%, dla wzrostu energii odnawialnej o 20% i poprawy efektywności energetycznej o 20% (docelowo 20-20-20).

Weryfikacja i poprawa wdrażania przepisów UE

Nadchodzące zmiany związane z wprowadzeniem zarówno Ecodesign Directive jak i Buildings Directive, a także planowany w 2009 Komunikat w sprawie energii świadczą, że przez UE powinny być podejmowane konkretne środki w celu upewnienia się, że państwa członkowskie spełniają cel 20-20-20. Byłoby to szansą dla naturalnych czynników chłodniczych wobec dyrektywy Ecodesign i dla przyszłości energetycznej Europy.

The Covenant of Mayors

Tydzień ten był również oficjalnym startem Covenant of Mayors - Przymierza z Burmistrzami, dokumentu, za pomocą którego miasta europejskie przyjmują za cel opracowanie i wdrożenie lokalnych programów redukcji emisji dwutlenku węgla o ponad 20 procent do roku 2020. Burmistrzowie z ponad 350 miast z całej Europy podpisali tekst specjalnej umowy, oferując aktywnie wspierać działania prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej w swoich miastach. Burmistrz Budapesztu Gabor Demszky powiedział, że jest przekonany, że umowa ta "może rzeczywiście stać się nową siłą napędową nowej europejskiej polityki klimatycznej". Burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg powiedział do swoich europejskich kolegów, że jego miasto będzie dążyć do zmniejszenia emisji o 30 procent do roku 2030 i również poparł plan UE.

EUSEW

EU Sustainable Energy Week (EUSEW) – Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii jest dorocznym wydarzeniem, które odbywa się przez 7 dni w Brukseli, w Belgii. Jego celem jest spotkanie wielu specjalistów w celu omówienia aktualnych problemów zrównoważonej energii, a także jest narzędziem do zaangażowania obywateli w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi.