Krajowe Forum Chłodnictwa przystąpiło do do europejskiego projektu REF Train. 25 lutego do szwedzkiego partnera, lidera konsorcjum organizacji uczestniczących w projekcie, trafił list intencyjny Forum, w którym skrótowo podano zakres udziału w projekcie.

Europejski projekt - chłodnicze szkolenia on-line
26 lutego projekt został przez szwedzkich partnerów przedstawiony do finansowania w programie Leonardo da Vinci.
Jeśli zostanie przyjęty do finansowania, jego realizacja rozpocznie się pod koniec roku 2010, z maksymalnym
dofinansowaniem na poziomie 75% kosztów.
Celem projektu jest utworzenie międzynarodowej platformy e-learningowej, czyli systemu szkoleń przez internet w zakresie chłodnictwa. Na razie program szkolenia składa się z sześciu podstawowych modułów:
1. Podstawy chłodnictwa: mechanika.
2. Podstawy chłodnictwa: elektronika.
3. Instalacje przemysłowe: komponenty i awarie.
4. Instalacje komercyjne: komponenty i awarie.
5. Serwis i obsługa (moduł związany z certyfikacją)
6. Relacje z klientem, szkolenia dla klienta.

Zadaniem Krajowego Forum Chłodnictwa, jako partnera reprezentującego Polskę, jest udział w opracowaniu
ulepszonych wersji kursu, przetłumaczenie wersji ostatecznej na język polski i wdrożenie szkoleń w sieci.
Dla KFCh zaplanowano budżet wynoszący 23 000 euro.

Krajowe Forum Chłodnictwa dysponuje autorskim programem szkoleń, który będzie rozszerzany w związku
z certyfikacją F-gazową. Cenne będzie więc wykorzystanie doświadczeń innych krajów w kwestiach merytorycznych oraz eksperymentalne wprowadzenie szkoleń interaktywnych - KFCh będzie mogło bez ponoszenia znacznych kosztów sprawdzić, jak zadziałają one w naszej branży.

Szwedzi, liderzy projektu, uważają, że szkolenia on-line są dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich
przedsiębiorstw, w których trudno wygospodarować czas na szkolenia w godzinach pracy.