Norymberga na drodze do europejskiego Heat Pump City.


Informacja prasowa - luty 2009
Jednym z czołowych tematów Chillventa 2008, międzynarodowych Specjalistycznych Targów Chłodnictwa, Wentylacji i Pomp Cieplnych, była właśnie pompa cieplna. Po sukcesie Sympozjum Pomp Cieplnych (we wrześniu 2007 r.) oraz Industrial Heat Pump Village, które podczas Targów Chilventa 2008 odniosły olbrzymi sukces, NürnbergMesse poświęca się dalszemu rozwojowi tego jakże aktualnego tematu. Norymberga, będąc na drodze do europejskiego Heat Pump City, oferuje technologii pomp cieplnych w dziedzinach "Industrial, Commercial, Residential, Heating & Cooling, Components & Equipment" nową i po raz pierwszy wspólną platformę dialogu. Ciąg dalszy historii sukcesu pompy cieplnej, wspólnie ze spotkaniem na szczycie European Heat Pump Summit – Powered by Chillventa, odbędzie się w dniach 9 – 10 września 2009 r. w Messezentrum Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze.


„Wraz ze spotkaniem na szczycie European Heat Pump Summit, od 2009 roku rozpoczynając, w latach między Targami Chillventa zaoferujemy światowym specjalistom wysokiej jakości forum B-2-B“
- podkreśla Walter Hufnagel, członek kierownictwa NürnbergMesse. „W ramach ścisłej współpracy z podmiotami ideowymi IEA-HPP, EHPA, bwp, DKV oraz IZW jak też innymi narodowymi i międzynarodowymi organizacjami dojdzie do skupienia jak również wzmocnienia już wyraźnie widocznych kompetencji branżowych."
Tematy poruszane podczas spotkania na szczycie obejmują całą dziedzinę zagadnień pompy cieplnej, od badań naukowych i prac rozwojowych, przez produkcję po praktykę łącznie z planowaniem, powiązaniem systemów i serwisem. Centralne miejsce zajmują innowacje, obok nich szczególna uwaga poświęcona zostanie wspieraniu pompy cieplnej oraz kształceniu i szkoleniu w tej tematyce. Program spotkania na szczycie European Heat Pump Summit zawiera referaty, warsztaty, seminaria oraz wystawę we foyer przestrzennie nawiązującą bezpośrednio do otoczenia. Producentom, organizacjom, szkołom jak również ośrodkom naukowym stwarza to możliwość do zaprezentowania się na tle aktualnych tematów i referatów jak również do dyskusji z uczestnikami.
Parlament Europejski w grudniu ubiegłego roku przeważającą ilością głosów przyjął "Wytyczne Parlamentu Europejskiego i Rady ds. Wspierania Wykorzystania Energii ze Źródeł Odnawialnych". Tym samym w ustawodawstwie UE po raz pierwszy, oprócz urządzeń i instalacji siłowni wiatrowych i słonecznych jako technologię, która może wykorzystywać źródła energii odnawialnej, zaakceptowano pompę cieplną.
Jednocześnie poszerzono definicję Renewable Energy Sources – zasobów energii odnawialnych, obok Geothermal Energy o terminy Aerothermal oraz Hydrothermal. Decyzja UE pokazuje wagę znaczenia jakie przypisuje się pompie cieplnej i musi być teraz wykorzystane i wspierane przez branżę.
Spotkanie na szczycie, jakim jest European Heat Pump Summit, stwarza referentom, wystawcom oraz uczestnikom, szczególnie tym zorientowanym pod względem praktycznym i technicznym, okazję do obszernej wymiany doświadczeń. „Pomoże to branży, by nie tylko ogromne szanse pompy cieplnej ale też i wyzwania stawiane wobec niej, podjąć z powodzeniem na płaszczyźnie B-to-B“ - mówi z przekonaniem Walter Hufnagel.

IEA-HPP: IEA Heat Pump Programme www.heatpumpcentre.org
EHPA: The European Heat Pump Association www.ehpa.org
bwp: Bundesverband WärmePumpe e.V. www.waermepumpe.de
DKV: Deutscher Kälte- und Klimatechnischer Verein e.V. www.dkv.org
IZW: Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V. www.izw-online.de