Projekt „EURO-Topten PLUS – rozszerzenie i wzmocnienie europejskiej inicjatywy promowania najbardziej efektywnych urządzeń i produktów powszechnego użytku” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EURO-TopTen PLUS
Euro-Topten Plus PolskaProjekt Euro-Topten Plus Polska jest częścią europejskiej inicjatywy, w którą zaangażowanych jest kilkanaście krajów Europy. W trakcie trwania bieżącego projektu, inicjatywa Topten rozrosła się i pojawiła także na innych kontynentach, dzięki czemu do projektu dołączyły największe kraje, takie jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Zatem Euro-Topten Polska należy do globalnego przedsięwzięcia mającego na celu ponoszenie świadomości konsumentów na temat energooszczędnych urządzeń. Topten to nie tylko strona internetowa, ale również szereg działań mających na celu przekonanie konsumentów, jak i producentów, że użytkowanie czy też wytwarzanie bardziej energooszczędnych urządzeń jest potrzebne.

Idea Topten powstała w 2000 r. w Szwajcarii. Euro-Topten (www.topten.eu) realizowany w ramach programu Intelligent Energy-Europe oficjalnie wystartował w 2006 r. i nadal jest kontynuowany.

Serwis topten.info.pl
Projekt ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez wybór i zastosowanie najbardziej efektywnych energetycznie produktów w gospodarstwach domowych i biurach, a także doprowadzenie do wzrostu udziału na rynku najbardziej efektywnych energetycznie produktów. Głównym efektem projektu jest serwis konsumencki www.topten.info.pl, w którym prezentowana jest najbardziej efektywna energetycznie 10-tka produktów w różnych kategoriach spośród bogatej oferty urządzeń dostępnych na naszym rynku (m.in. sprzęt AGD, biurowy, audiowizualny, kotły, pompy, silniki, kolektory słoneczne). Projekt ma zachęcać konsumentów do wyboru efektywnych energetycznie produktów (świadomość kupujących), również detalistów i organizatorów dużych zakupów oraz tworzenia międzynarodowej presji na producentów do wytwarzania bardziej efektywnych urządzeń w swojej ofercie rynkowej.
Co pół roku dokonywano aktualizacji kategorii produktów. Dodatkowo w polskiej edycji projektu pojawiła się również kategoria produktów najbardziej efektywne energetycznie kolektory słoneczne, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę prowadzony przez NFOŚiGW program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budownictwie mieszkaniowym.

Platforma e-learningowa
W ramach projektu funkcjonuje platforma e-learningowa www.e-szkolenia.fewe.pl, na której dostępne są dwa szkolenia: „Efektywna energetycznie i przyjazna środowisku szkoła” oraz „Jestem świadomym obywatelem”.
Podstawowym celem kursów jest realizacja powszechnej edukacji społeczeństwa w zakresie świadomego i aktywnego udziału w oszczędzaniu energii w codziennym życiu. Kursy zawierają szeroki zakres materiału, nie zawsze łatwy, ale opanowanie go umożliwi uczącemu się poznanie i zrozumienie podstawowych czynników opisujących zużycie energii oraz konsekwencji z tego wynikających, zarówno we własnym gospodarstwie, kraju, jak również na świecie. Będąc uczestnikami światowego rynku energii, powinniśmy mieć bowiem świadomość, czy i na jakie czynniki mamy wpływ. Po opanowaniu materiału osoba ucząca się będzie w stanie określić największych "pożeraczy energii" we własnym gospodarstwie domowym, będzie w stanie ocenić możliwości oszczędzania tej energii, będzie potrafić w sposób świadomy racjonalizować zużycie energii, jednocześnie nie tracą komfortu. I co bardzo istotne będzie potrafić ocenić, czy oszczędzanie energii oraz zakup energooszczędnych urządzeń będzie mu się ekonomicznie opłacać.

Konkursy
W oparciu o platformę e-szkoleniową przeprowadzono dwa konkursy: dla szkół średnich oraz osób dorosłych. Pierwszy z nich „Chronię klimat poprzez zrównoważone użytkowanie energii” skierowany był do szkół średnich.
Temat konkursu zakładał wykonanie zdjęć lub nakręcenie krótkiego filmu/animacji promujących lub przedstawiających ochronę klimatu Ziemi poprzez zrównoważone użytkowanie energii. Konkurs miał charakter otwarty, a warunkiem wzięcia udziału było zalogowanie się uczestnika na stronie oraz przeprowadzenie szkolenia internetowego w oparciu o kurs „Efektywna energetycznie i przyjazna środowisku szkoła”. Z kolei konkurs dla dorosłych skierowany był do wszystkich osób zainteresowanych oszczędzaniem energii mieszkających na terenie całego kraju. Podstawowym kryterium oceny uczestników konkursu było przystąpienie do kursu elektronicznego pt. „Jestem świadomym obywatelem” oraz zaliczenie testów sprawdzających zdobytą po każdej lekcji wiedzę. Dodatkowo prowadzony jest również konkurs dla producentów kotłów mający na celu stworzenie listy najlepszych pod względem efektywności energetycznej i przyjaznych środowisku kotłów. Konkurs dotyczy zarówno kotłów na paliwa konwencjonalne (gaz, olej, węgiel) jak i na biomasę.

Gmina TopTen
W ramach projektu podjęto również współpracę z gminami. Gminy, jako instytucje najbardziej zbliżone do powszechnego użytkownika mogą w bezpośredni sposób przyczynić się do zwiększania świadomości społecznej w zakresie oszczędności energii i efektywności energetycznej.
Część gmin w Polsce poczuwa się do obowiązku planowania energetycznego i realizuje własną politykę w tym zakresie, niemniej jednak nadal istnieje duża grupa gmin pozostawiających problem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwom działającym na ich terenie, nie przyłączając się czynnie do działania.
Większość analiz i studiów zwraca uwagę na to, że w najbliższych 5-10 latach poprawa efektywności energetycznej, będzie najskuteczniejszym sposobem łagodzenia wzrostu potrzeb energetycznych. Dlatego też promowanie i wspieranie stosowania efektywnych energetycznie urządzeń powinny stanowić jedno z głównych zadań samorządów w zakresie kreowania lokalnej gospodarki energetycznej.
W ramach realizacji projektu EURO-Topten Polska opracowano specjalnie dla gmin, krótkie artykuły prasowe napisane z myślą o powszechnym czytelniku mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii:
- Czy prawa rynku wymogą usunięcie z naszych sklepów urządzeń nieefektywnych energetycznie?
- Czy zaleją nas elektrośmieci?
- Odnawialne źródła energii – fanaberia czy konieczność?)
- Wybór sprzętu kluczem do oszczędzania energii.
- Niech się stanie jasność!
Obecnie do projektu przystąpiło 13 gmin.

Biuletyn EURO-TopTen PLUS
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii cyklicznie wydaje biuletyn. Archiwalne wydania Biuletynu EURO-TopTen PLUS dostępne są na stronie: http://topten.info.pl/index.php?page=aktualnosci