Nowy elektronicznie sterowany zawór rozprężny ETS 6 Danfoss przenosi system HVAC o jeden poziom wyżej.

ETS 6 Danfoss przenosi system HVAC o jeden poziom wyżej
Firma Danfoss umacnia swoją pozycję jako producent elektronicznie sterowanych zaworów rozprężnych dodając do typoszeregu nowy zawór ETS 6.

Dzisiaj wszyscy producenci systemów HVAC/R mogą korzystać z najbardziej kompleksowego na rynku typoszeregu elektronicznie sterowanych zaworów rozprężnych serii ETS o pełnym zakresie wydajności od 2 kW – 1320 kW.

Elektroniczny zawór rozprężny, który dokładnie może dostosować się do wydajności danego systemu jest jednym z elementów który pozytywnie przyczynia się do redukcji zużycia energii.

Zawór ETS firmy Danfoss spełnia wymagania rosnący standardów troski o środowisko oraz zmniejszenie emisji CO2 . W tym samym czasie można osiągnąć znaczne oszczędności energii i redukcję kosztów.
Źródło: Danfoss Poland Sp. z o.o.