Przeciwpożarowe systemy kontrolne firmy ABB są zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo jego użytkownikom. Ich celem jest wykrycie ognia w jego początkowej fazie, uniemożliwienie jego rozprzestrzeniania się oraz zapewnienie bezpiecznej ewakuacji. Ich działanie musi być zgodne z obowiązującymi, surowymi przepisami.

Regularne, częste monitorowanie dokonywane automatycznie przez system, nawet w najbardziej rozbudowanych jego wersjach ogranicza koszty osobowe zapewniając aktualną co do minuty informację.
Poniżej przedstawiamy dwie klapy przeciwpożarowe będące podstawowymi elementami zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.
Klapy te posiadają aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Klapa przeciwpożarowa ETPR-21
ETPR-21 instalowana w kanałach wentylacyjnych jest automatycznie zamykającą się klapą przeciwpożarową, która zapobiega przedostawaniu się ognia i substancji toksycznych poprzez przewody klimatyzacyjne z jednego pomieszczenia do drugiego.
Urządzenie wykonane jest ze stali ocynkowanej. Na specjalne zamówienie dostępne jest także w wersji ze stali kwasoodpornej. Ognioodporny element zamykający, obudowa klapy oraz grafitowa uszczelka zapobiegają przenikaniu wysokiej temperatury przez urządzenie. Wewnętrzna powierzchnia klapy pokryta jest ochronną farbą.
Wzrost temperatury w kanale wentylacyjnym, w miejscu powstania pożaru powoduje stopienie bezpiecznika termicznego, który uruchamia element zamykający. W miarę wzrostu temperatury uszczelka grafitowa i farba ochronna rozszerzają się, blokując szczeliny między obudową a klapą.
W przypadku, gdy bezpiecznik klapy zadziała z innego powodu niż rzeczywisty pożar, zarówno ponowne ustawienie i sprawdzenie urządzenia jak i wymiana bezpiecznika mogą zostać dokonane z zewnątrz.
Działanie klapy przeciwpożarowej wyposażonej w elektryczny mechanizm zwalniający:
Klapa ta wyposażona jest w elektromagnes 230 VAC lub 24 VDC. Gdy podany zostaje impuls elektryczny, bezpiecznik termiczny zamyka klapę. Wzrost temperatury nie zakłóca pracy bezpiecznika.
Działanie klapy przeciwpożarowej wyposażonej w elektryczny wskaźnik pozycji elementu zamykającego:
Klapa ta wyposażona jest w mikroprzełącznik, zawierający dwie pary połączeń. Jedna para połączeń zamyka się podczas otwierania drugiej. Działanie mikroprzełącznika jest zsynchronizowane z ruchem wałka. Gdy mikroprzełącznik połączony jest, na przykład, ze wskaźnikiem świetlnym na panelu sterowania – dostępna jest informacja o pozycji łopatek.
Klapa przeciwpożarowa FG-Maxi
FireVent Maxi spełnia wymagania dotyczące większych systemów oraz gwarantuje duży wybór rozwiązań architektonicznych. Kilka klap może zostać połączonych ze sobą w prosty sposób.
Dokonanie zamówienia jest łatwiejsze, gdy to samo urządzenie może być zamontowane zarówno jego lewą jak i prawą stroną. Niewielkie różnice w wymiarach pomiędzy kolejnymi wielkościami FG-Maxi ułatwiają ich precyzyjny dobór.
Klapa przeciwpożarowa FG-Maxi zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i toksycznych gazów.
FG-Maxi posiada elektryczny siłownik, co jest podstawą jej niezawodnego funkcjonowania. Dzięki temu elementowi urządzenie dokonuje samokontroli poprzez automatyczne zamykanie klapy co 48 godzin. Odbywa się to pod nadzorem jednostki kontrolnej. Ponadto specjalne mikroprzełączniki znajdujące się w silniku służą do uruchamiania lampek sygnalizacyjnych. Ma to szczególne znaczenie w dużych systemach przeciwpożarowych.
Impuls uruchamiający element zamykający jest generowany przez czujnik temperatury lub dymu. W takiej sytuacji klapa ustawia się w bezpiecznej pozycji. Sama klapa jest barierą dla wysokiej temperatury, a jej szczelność zapobiega przedostawaniu się toksycznych gazów.
Konstrukcja i materiały
Obudowa i inne elementy wykonane są ze stali ocynkowanej. W skład elementu zamykającego wchodzą dwa różne rodzaje krzemianu wapnia o całkowitej grubości 40 mm. Osie i system przekładni wykonane są z nierdzewnej stali, a panewki – z mosiądzu.
Końcówka wałka łączącego z silnikiem jest prostokątna, co zapewnia najlepsze możliwe połączenie. Siłownik jest zlokalizowany w taki sposób, że system przekładni działa optymalnie, co oznacza, że moment obrotowy wałka jest największy w momencie zamknięcia klapy.
Utrzymując wysokie standardy Firma ABB spełnia krajowe standardy monitoringu w państwach, w których jest obecna.
Nasz sprzęt testujący dostosowany jest do indywidualnych potrzeb naszych klientów, zapewnia kontrolę jakości oraz umożliwia ciągły przegląd informacji dotyczących systemów ABB będących już w użyciu.
Automatyzacja jest kluczem do efektywnej kontroli zasilania, obwodów komunikacyjnych, ustawienia klap, sygnałów alarmowych zarówno przeciwpożarowych jak i kontrolnych. W obwód włączony jest sygnał alarmu zewnętrznego. W połączeniu z wyjściowym sygnałem alarmu przeciwpożarowego, alarmu kontroli, zatrzymania wentylatora i drukarką – sieć ta stanowi pełen system bezpieczeństwa.
Wyświetlacze ciekłokrystaliczne ułatwiają monitoring i kontrolę każdej poszczególnej klapy – w każdej strefie.
mgr inż. Magdalena Palimąka