Chciałbym się dowiedzieć, czy będąc zatrudnionym na cały etat w firmie, mogę założyć własną działalność i czy wówczas będę mógł starać się o jakieś dotacje?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 1.1.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu
może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość
dotacji to 2.00.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

(2009.03.30, woj. zachodniopomorskie)