Od stycznia 2007 r. firma Iglotech rozpoczyna pracę w nowym systemie ERP Axapta.


Ponad rok czasu firma Iglotech przygotowywała się do wprowadzenia systemu Axapta. Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP, w tak krótkim czasie stanowiło ogromne wyzwanie dla naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że ogrom pracy, jaką wykonaliśmy przyniesie wymierne efekty, przede wszystkim dla naszych klientów. mówi Jacek Romański, Kierownik marketingu Iglotech.
Iglotech za naszym pośrednictwem informuje, że w początkowym okresie po wprowadzeniu ERP, mogą pojawić się pewne utrudnienia powodujące spowolnienie obsługi i opóźnienia przy dostawach. Będzie jednak dążyć do tego, aby wszystkie trudności zostały jak najszybciej pokonane, a współpraca z firmą uległa zdecydowanemu usprawnieniu.


System Axapata to wiele korzyści dla firmy Iglotech i dla klientów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim w nowym roku informacja o stanach magazynowych firmy będzie pełniejsza i bardziej rzetelna. System również docelowo usprawni obsługę i terminowość dostaw.
Iglotech zapowiada, że na bieżąco będzie starał się korygować wszystkie niedoskonałości wynikające z wprowadzenia Axapata. W razie jakichkolwiek pytań i uwag związanych z funkcjonowaniem nowego systemu prosi o kontakt bezpośrednio pod adres mailowy w.pokwicki@iglotech.com.pl lub pod numerem telefonu 055 645 73 37.
Następnym etapem, który postawił sobie Iglotech po wdrożeniu systemu ERP Axapta – jest budowa dużego portalu internetowego połączonego z portalem dla kontrahentów gdzie będzie można dokonać zakupów, rezerwacji towarów lub dowiedzieć się o terminach realizacji dostaw lub kwestiach finansowych.

Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, to zbiór aplikacji, które pozwalają integrować działania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie i przejrzystość procesów wewnętrznych. Wprowadzenie systemu ERP to między innymi standaryzacja procesów, uporządkowanie kartoteki kontrahentów, automatyzacja księgowań dążące do zwiększenia wydajności pracy w firmie. System ERP pozwala na poszerzenie informacji na temat rentowności produktów czy kanałów dystrybucji oraz poprawia płynność finansową. Wdrożenie ERP wiąże się też z ulepszeniem systemu planowania. Optymalizacja źródeł dostaw, lepsze wykorzystanie majątku produkcyjnego, przyspieszenie rotacji zapasów, skrócenie czasu realizacji zamówień - wszystko po to, by klient był skłonny kupować więcej. Od systemu ERP możemy oczekiwać znacznie więcej niż tylko pomocy w administracji czy naliczaniu płac. Dzięki jego wdrożeniu poprawia się zarządzanie czasem pracy, a także motywacja pracowników odpowiednim systemem wynagrodzeń.