Nowość Klimawent S.A.

ERGO/KOS-AL - szynowy system wyciągowy

Zestaw wyciągowy ERGO/KOS-AL przeznaczony jest do odciągania dymów spawalniczych na ruchomych stanowiskach pracy - przy spawaniu prostoliniowych elementów o długości od kilku do kilkunastu metrów. Zestaw może być obsługiwany przez jeden lub dwa wentylatory w zależności od ilości zastosowanych ramion ssących ERGO (na jedno ramię ERGO przypada jeden wentylator).

Zestaw wyciągowy ERGO KOS-AL jest zbudowany z następujących podzespołów:
- kanału odciągowego samouszczelniającego typ KOS-AL (składającego się z segmentów aluminiowych o długości 2 m lub 4 m łączonych ze sobą na dowolna długość),
- wózka jezdnego przemieszczającego się wzdłuż kanału,
- ramiona ssącego ERGO lub ERGO Flex podwieszonego do wózka jezdnego,
- kształtek przyłączeniowych i elementów nośnych.

Więcej: [attach=attach1]w karcie katalogowej[/attach]
Źródło: KLIMAWENT S.A.