Inteligentny system ERGO analizuje aktualne zapotrzebowanie na chłód/ciepło w poszczególnych pomieszczeniach i na bieżąco optymalizuje temperaturę wody opuszczającej agregat w celu zmniejszenia kosztów zużytej energii elektrycznej i zwiększenia efektywności pracującego układu klimatyzacji.


System ERGO to wynik długoletnich doświadczeń firmy Galletti w dostarczaniu systemów kontroli powietrza. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na łatwiejsze zarządzanie sterowaniem instalacją klimatyzacyjną.


ERGO jest przykładem inteligentnego systemu sterowania budynku
dedykowanym w szczególności dla hoteli, budynków biurowych,
apartamentów. System zaprojektowano w szczegolności dla administratorów budynków, projektantów i instalatorów, poieważ oferuje on możliwość kontroli instalacji, dopasowując pracę chillera i klimakonwektorów do chwilowych zysków ciepła. Inteligentny system ERGO analizuje aktualne
zapotrzebowanie na chłód/ciepło w poszczególnych pomieszczeniach i na
bieżąco optymalizuje temperaturę wody opuszczającej agregat w celu
zmniejszenia kosztów zużytej energii elektrycznej i zwięszenia efektywności
pracującego układu klimatyzacji.
System ERGO umożliwia
nadrzędną kontrolę
i indywidualne ustawienie
temperatury
w 126 pomieszczeniach
programem godzinowo/tygodniowym, dostosowując komfort
do różnorodnych
wymagań użytkowników.
System dopasowuje tryb swojej pracy poprzez:
- monitoring pracy każdej jednostki wewnętrznej,
- dopasowanie całego systemu kontroli do panujących warunków,
- decydowanie o najbardziej odpowiednim ustawieniu,
- kontrola pracy całego systemu (pod kątem trafności podjętych decyzji).
Ciekłokrystaliczny panel dotykowy lub standardowy komputer PC
pozwala na swobodne zarządzanie systemem ERGO.
Współczynnik komfortu wprowadzony w systemie ERGO pozwala
na łatwą kontrolę warunków komfortu w pomieszczeniu i instalacji.
Współczynnik komfortu definiowany jest jako stosunek przedziału
czasowego, w którym temperatura w pomieszczeniu mieściła się w
dopuszczalnym zakresie tolerancji, do całkowitego czasu pomiaru
(współczynnik wyrażony jest w procentach).
Poziomu dostępu użytkownika klimakonwekotra do funkcji sterownika
zamontowanego w pomieszczeniu może być swobodnie modyfikowany
dzięki systemowi ERGO:
- pełny wszystkie funkcje ustawiane są ze sterownika
klimakonwektora,
- ograniczony wybór grzanie/chłodzenie przez system ERGO,
pozostałe funkcje ustawiane ze sterownika
klimakonwektora,
- minimalny użytkownik może modyfikować na sterowniku
tylko bieg wentylatora i temperaturę w zakresie
ustalonym przez system ERGO (np. +/- 2°C),
- brak dostępu sterownik użytkownika jest nieaktywny,
wszystkie funkcje ustawiane przez system ERGO.
Korzyści z zastosowania ERGO:
• oszczędność energii,
• niskie koszty instalacji,
• obniżenie kosztów eksploatacji,
• łatwość obsługi,
• zaawansowany system kontroli,
• centralne sterowanie.
>>Więcej o ERGO