Data rozpoczęcia
2007-02-12
Data zakończenia
2007-02-14

12-14.02.2007 Kielce
W dniach 12-14 lutego 2007 roku w Targach Kielce odbędą się jubileuszowe X Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX, którym towarzyszą V Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia.
Patronat nad targami sprawują: Minister Gospodarki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, Prezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Podczas targów można zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i produktami z dziedziny wytwarzania, przesyłania, a także dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, z maszynami oraz urządzeniami energetycznymi i elektroenergetycznymi, systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi stosowanymi w energetyce oraz metodami modernizacji istniejących sieci energetycznych.
Międzynarodowym Targom Energetyki ENEX będzie towarzyszył bogaty program seminariów i konferencji branżowych, wśród których czołowe miejsce zajmuje "Energetyczny Okrągły Stół" współorganizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Energetyki.
Podczas targów odbędzie się również debata panelowa na temat "Struktura organizacyjna polskiego sektora elektroenergetycznego".
Najlepsze produkty prezentowane na targach zostaną nagrodzone medalami i wyróżnieniami Targów Kielce.
Podczas ubiegłorocznej edycji wystawy swoją ofertę przedstawiło 99 firm z 4 krajów: Niemiec, Słowacji, Szwecji i Polski. Targi odwiedziło ponad 4000 zwiedzających z branży energetycznej (technicy, konstruktorzy, główni energetycy, urzędnicy ministerialni oraz inwestorzy) i przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski.
Zakres branżowy targów ENEX
- wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii;
- maszyny, urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne;
- budownictwo energetyczne;
- eksploatacja urządzeń energetycznych i modernizacja istniejących sieci;
- użytkowanie energii i metody jej oszczędzania;
- odnawialne źródła energii i ciepła;
- informatyka w energetyce;
- telekomunikacja; wytwarzanie ciepła dla systemów ciepłowniczych;
- skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;
- technologie systemów przesyłowych, armatura sieciowa.
>>> Formularze zgloszeniowe
Organizator:
Centrum Targowe Kielce
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. (041) 365 12 22, 366 06 05
fax (041) 345 62 61
www.ctk.com.pl