Data rozpoczęcia
2010-03-03
Data zakończenia
2010-03-05
Miejsce
Kielce

ENEX-Nowa Energia - VIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX Nowa Energia
W dniach 3-5 marca 2010 roku w Targach Kielce odbędą się VIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, które towarzyszą XII Międzynarodowym Targom Energetyki ENEX.

W ramach wystawy ENEX - Nowa Energia swoją ofertę przedstawią firmy prezentujące nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystywania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych, możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych, sposoby magazynowania i oszczędzania energii.
Perspektywa wyczerpania się nieodnawialnych paliw organicznych, rosnące zapotrzebowanie na energię we wszystkich krajach świata oraz ochrona środowiska wpływają na wzrost zainteresowania źródłami alternatywnymi lub źródłami energii odnawialnej.
Od roku 1990 ilość energii wytwarzanej z energii promieniowania słonecznego wzrosła ponad dwukrotnie, a z energii wiatru czterokrotnie. Technologie odnawialnych źródeł energii rozwinęły się już do takiego stopnia, że mogą konkurować z konwencjonalnymi systemami energetycznymi. Odnawialne źródła energii są źródłami lokalnymi, toteż mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszając eksport paliw kopalnych, stworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, promować rozwój regionalny.
Wystawie będzie towarzyszył bogaty program seminariów i konferencji branżowych.

O edycji 2009:
240 wystawców z całego świata, kilkanaście konferencji, cztery imprezy branżowe przyciągnęły do Kielc podczas XII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX oraz VII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia blisko pięć tysięcy zwiedzających.

Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas targów ENEX była Krajowa Konferencja Renesans Energetyki Jądrowej 2009 „Dlaczego energetyka jądrowa”, która odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

XII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX oraz VII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia to nic innego jak miejsce, gdzie każdego roku spotykają się wytwórcy energii konwencjonalnej, jak również firmy zajmujące się produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Blisko 240 wystawców z Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch zaprezentowało najnowsze urządzenia i technologie energetyczne i elektroenergetyczne, maszyny opalane biomasą i na biopaliwa. Stoiska targowe wypełnił najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii - jej wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją.

Wystawcy jubileuszowych X Targów Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH zaprezentowali natomiast wszystko to, co związane jest z gospodarką odpadami od ich segregacji, poprzez transport, aż po utylizację, a nawet rekultywację terenów zdegradowanych.

Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON to nieocenione źródło wiedzy między innymi o elementach oraz systemach pneumatycznych i hydraulicznych, systemach automatycznego sterowania procesami z udziałem pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych, robotach przemysłowych i manipulatorach, technikach pomiarowych i laboratoryjnych. Swoje stoiska podczas drugiej edycji zaprezentowało 80 wystawców ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Austrii, Francji, Czech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei oraz Polski.

Wszystkim czterem imprezom odbywającym się przez trzy dni w Targach Kielce towarzyszyło kilkanaście konferencji i seminariów.

W tym roku w ramach targów ENEX i ENEX – Nowa Energia pod hasłem „Dlaczego energetyka jądrowa” odbywa się Krajowa Konferencja Renesans Energetyki Jądrowej 2009 pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Już po raz dziewiąty zorganizowana została konferencja „Odnawialne źródła energii – ocena zasobów paliw do produkcji OZE".

Liczne spotkania branżowe towarzyszyły również wystawie EKOTECH. Jedną z nich była konferencja pod hasłem „Opracowania Strategiczno-Planistyczne w Programowaniu Zrównoważonego Rozwoju Gminy” przygotowana przez Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Trzydniowym targom PNEUMATICON towarzyszyła konferencja pod tytułem „Krajowy sektor techniki płynowej wobec wyzwań turbulentnego rynku”. Organizatorem spotkania był jednoczesny współorganizator targów PNEUMATICON Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. W konferencji udział wzięłi najlepsi polscy specjaliści w tej dziedzinie – naukowcy z polskich uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji, centrów badawczych oraz firm.

Organizator:
Centrum Targowe Kielce
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. (041) 365 12 22, (041) 366 06 05
fax (041) 345 62 61
www.ctk.com.pl