Data rozpoczęcia
2008-03-04
Data zakończenia
2008-03-06

04-06.03.2008 Kielce
W dniach 04-06 marca 2008 roku w Targach Kielce odbędą się VI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, które towarzyszą XI Międzynarodowym Targom Energetyki ENEX.
W ramach wystawy ENEX - Nowa Energia swoją ofertę przedstawią firmy prezentujące nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystywania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych, możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych, sposoby magazynowania i oszczędzania energii.
Perspektywa wyczerpania się nieodnawialnych paliw organicznych, rosnące zapotrzebowanie na energię we wszystkich krajach świata oraz ochrona środowiska wpływają na wzrost zainteresowania źródłami alternatywnymi lub źródłami energii odnawialnej.
Od roku 1990 ilość energii wytwarzanej z energii promieniowania słonecznego wzrosła ponad dwukrotnie, a z energii wiatru czterokrotnie. Technologie odnawialnych źródeł energii rozwinęły się już do takiego stopnia, że mogą konkurować z konwencjonalnymi systemami energetycznymi. Odnawialne źródła energii są źródłami lokalnymi, toteż mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszając eksport paliw kopalnych, stworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, promować rozwój regionalny.
Wystawie będzie towarzyszył bogaty program seminariów i konferencji branżowych, między innymi: "Renesans Energii Jądrowej" oraz "Ciepło z biomasy w praktyce".
Podczas ubiegłorocznej edycji targów swoją ofertę przedstawiło 108 firm z 7 krajów: Danii, Francji, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Włoch, Polski. Targi odwiedzili specjaliści z branży energetycznej (technicy, konstruktorzy, główni energetycy) oraz urzędnicy ministerialni, inwestorzy i przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski.
Strona www Targów: www.ctk.com.pl
Organizator:
Centrum Targowe Kielce
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. (041) 365 12 22, (041) 366 06 05
fax (041) 345 62 61
www.ctk.com.pl