Data rozpoczęcia
2007-02-12
Data zakończenia
2007-02-14

12-14.02.2007 Kielce
W dniach 12-14 lutego 2007 roku w Targach Kielce odbędą się V Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, które towarzyszą jubileuszowym X Międzynarodowym Targom Energetyki ENEX.
Patronat nad targami sprawują: Minister Gospodarki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, Prezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
W ramach wystawy ENEX - Nowa Energia swoją ofertę przedstawią firmy prezentujące nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystywania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych, możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych, sposoby magazynowania i oszczędzania energii.
Perspektywa wyczerpania się nieodnawialnych paliw organicznych, rosnące zapotrzebowanie na energię we wszystkich krajach świata oraz ochrona środowiska wpływają na wzrost zainteresowania źródłami alternatywnymi lub źródłami energii odnawialnej.
We wrześniu 2000 roku przyjęta została w naszym kraju Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Jej celem jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym. Kryzys paliwowy na początku lat 70. udowodnił, że zasoby energii ze źródeł kopalnych powoli się wyczerpują. Rozpoczęto wówczas realizację szeregu programów mających na celu oszczędzanie energii, restrukturyzację energetyki konwencjonalnej i rozwój alternatywnych źródeł energii. Ich koszty początkowo wydawały się ogromne. Jednak z roku na rok wykorzystanie energii odnawialnej staje się coraz bardziej opłacalne, a jej zasoby są bardzo bogate. W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku.
Wystawie będzie towarzyszył bogaty program seminariów i konferencji branżowych, między innymi: "Odnawialne źródła energii ENEX 2007", "Ciepło z biomasy w praktyce", "Biogaz z odpadów organicznych jako surowiec energetyczny" oraz "Energetyka jądrowa dla Polski". Podczas targów odbędzie się również debata panelowa na temat "Struktura organizacyjna polskiego sektora elektroenergetycznego".
Na ubiegłorocznych targach swoją ofertę przedstawiło 99 wystawców z 4 państw: Niemiec, Słowacji, Szwecji i Polski. Byli to zarówno wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych, jak również firmy zajmujące się produkcją energii ze źródeł konwencjonalnych. Targi odwiedziło ponad 4000 zwiedzających z branży energetycznej (technicy, konstruktorzy, główni energetycy, urzędnicy ministerialni oraz inwestorzy) i przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski.
Strona www Targów: www.ctk.com.pl
Organizator:
Centrum Targowe Kielce
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. (041) 365 12 22, (041) 366 06 05
fax (041) 345 62 61
www.ctk.com.pl