Data rozpoczęcia
2007-02-14
Data zakończenia
2007-02-14

W dniach 12-14 lutego 2007 roku w Targach Kielce odbędą się V Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa EnergiaW dniach 12-14 lutego 2007 roku w Targach Kielce odbędą się V Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, które towarzyszą jubileuszowym X Międzynarodowym Targom Energetyki ENEX. Patronat nad targami sprawują: Minister Gospodarki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, Prezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W ramach wystawy ENEX - Nowa Energia swoją ofertę przedstawią firmy prezentujące nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystywania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych, możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych, sposoby magazynowania i oszczędzania energii. Targi: ENEX-Nowa Energia Organizator:
Centrum Targowe Kielce
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. (041) 365 12 22, 366 06 05
fax (041) 345 62 61
www.ctk.com.pl