Data rozpoczęcia
2006-03-23
Data zakończenia
2006-03-23

Teren wystawienniczy Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce

21 - 23 marzec 2006
Teren wystawienniczy Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Tematyka targów: - odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, słoneczna, geotermiczna, wodna, energia biomasy);
- technologie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (biopaliwa, kotłownie opalane słomą i drewnem, źródła geotermalne);
- technologie oparte odnawialnych źródłach energii;
- możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych;
- kolektory słoneczne;
- piece opalane drewnem;
- promienniki ciepła;
- kotłownie opalane biomasą;
- pojazdy na biopaliwo;
- urządzenia i linie technologiczne do produkcji pelet.
Targi Kielce ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce telefon: +48 (41) 365 12 89 fax:+48 (41) 365 13 15 enex@targikielce.pl www.ctk.com.pl