Energy Investors planuje konsolidację branży HVAC w Polsce.


Energy Investors Sp. z o.o., firma specjalizującą się w usługach termomodernizacyjnych, usługach z obszaru HVAC (instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne) oraz budowie nowych obiektów, ogłosiła najnowsze wyniki finansowe i zapowiedziała konsolidację branży HVAC. Spółka pod koniec 2007 r. planuje debiut giełdowy.


Energy Investors Sp. z o.o. w bieżącym roku obrachunkowym trwającym od 07.2006 r. do 06.2007 r. planuje osiągnięcie zysku netto w wysokości 3,2 mln zł, przy przychodach na poziomie 52 mln zł. Przewidywana wartość EBITDA wyniesie 3,9 mln zł. W porównaniu do wyników roku poprzedniego, dynamika wzrostu obrotów powinna osiągnąć 93%.
Największe zyski spółka czerpie z usług termomodernizacyjnych. Firma posiada duże doświadczenie w tej dziedzinie. Swoją ofertę rozwija od 2002 r. Z sukcesem zrealizowano już ponad 60 projektów. Według prognoz rynek usług termomodernizacyjnych będzie się rozwijał w kolejnych latach bardzo intensywnie. Z wyliczeń Energy Investors wynika, że jego wartość w 2007 r. wyniesie prawie 1 mld zł, a w 2010 może osiągnąć 2 mld zł.
Sprzyjająca koniunktura branży budowlanej w Polsce oraz sukcesywne zwiększanie udziału naszej firmy w rynku pozwoliły osiągnąć bardzo dobre wyniki. Rok finansowy zamykamy w czerwcu 2007 r., ale już teraz widać, że będziemy mogli pochwalić się dwukrotnym wzrostem obrotów, w porównaniu do roku poprzedniego. Naszym celem jest objęcie pozycji lidera branży HVAC w Polsce – informuje Marek Zdanowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
Energy Investors koncentruje obecnie swoją działalność na usługach specjalistycznych w obszarze HVAC. Firmą zarządza grupa specjalistów, od lat związanych z branżą budowlaną, których głównym obszarem zainteresowań są instalacje budowlane. Kompetencje i doświadczenie zespołu pozwalają na realizację skomplikowanych projektów z dziedziny HVAC. Dowodem profesjonalizmu i wysokiej jakości usług są wykonane realizacje dla takich firm jak: NUTRICIA, CZD, CARGOFORTE, czy CADBURY.
Będziemy inwestować w naszą kadrę inżynierską i budować lojalność pracowników oraz dbać o trwałe relacje z dostawcami – podkreśla Mirosław Skowron - prezes zarządu Energy Investors Sp. z o.o.
Spółka planuje rozwój swojej oferty w obszarze HVAC oraz odpowiedni dobór nowoczesnych technologii i dostawców poszczególnych komponentów w celu dostarczania najwyższego standardu usług. Strategią firmy jest uzyskanie pozycji lidera branży HVAC w Polsce.
Mając na uwadze dynamiczny wzrost firmy, Energy Investors Sp. z o.o. planuje upublicznienie spółki i debiut na giełdzie papierów wartościowych. Przygotowania do oferty publicznej są we wstępnej fazie. W tej chwili spółka pracuje nad prospektem. Odbywa się również przegląd ofert biur maklerskich i dyskusja nad wyborem oferenta.

Chcemy pozyskać z rynku minimum 15 mln zł na rozwój spółki w Polsce, inwestycje na Ukrainie oraz wzmocnienie kadrowe naszych struktur organizacyjnych
– informuje Mirosław Skowron, prezes zarządu Energy Investors Sp. z o.o.
Termin debiutu akcji planowany jest najpóźniej pod koniec 2007 r.