Warszawskie Centrum Finansowe (WCF) zostało wyróżnione przez firmę Trane nagrodą Energy Efficiency Award. Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie przyznane budynkowi biurowemu w Polsce.


Informacja prasowa - Warszawa 30.11.2008 r.


Warszawskie Centrum Finansowe
W warszawskiej uroczystości, podczas której dokonano wręczenia nagrody, wzięli udział: dyrektor Daniel Bienias oraz dyr. Jacek Micor z ramienia WCF, Leszek Wieciech – dyrektor polskiego oddziału Clinton Climate Initiative, Leszek Drogosz – dyrektor departamentu Infrastruktury m.st. Warszawy, oraz przedstawiciele firmy Trane w tym Mike Lamach – prezes Trane Commercial Systems (TCS), Robert Zafari, Larry Wash, Bassam Elsaad oraz Paweł Markiton, derektor Trane Polska Sp. z o.o.
„Program Energy Efficiency Award ma na celu uhonorowanie zarządów lub właścicieli budynków, którzy w swoich działaniach zwracają szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego, między innymi poprzez oszczędności energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dziesięć lat działalności Warszawskiego Centrum Finansowego pokazało, że wybór nowatorskich technologii w stadium projektowania i budowy oraz odpowiednia konserwacja urządzeń w czasie eksploatacji przyniosły wspaniałe rezultaty” – powiedział Mike Lamach wręczając nagrodę.
W Warszawskim Centrum Finansowym działa wysokosprawny system klimatyzacji, który dzięki efektywnej eksploatacji oraz regularnej i planowej konserwacji pozwolił na zaoszczędzenie w okresie dziesięciu lat, porównując do powszechnie stosowanych systemów standardowych, blisko sześciu milionów kilowatogodzin (kWh) energii elektrycznej. Taka ilość wystarcza do zaopatrzenia w elektryczność mieszkańców 11-tysięcznego miasta przez rok.
„O oszczędzaniu energii elektrycznej mówią dziś wszyscy. W praktyce oszczędzają tylko niektórzy. Warszawskie Centrum Finansowe jest najlepszym przykładem na to, że zastosowanie nowoczesnych technologii nie tylko pozwala w perspektywie czasu na uzyskanie wymiernych oszczędności, ale przyczynia się również do ochrony środowiska naturalnego” – powiedział Paweł Markiton, dyrektor zarządzający Trane Polska.
Dzisiaj budynki zużywają na świecie blisko 40% produkowanej energii elektrycznej. Jej zużycie stale rośnie i w roku 2030 osiągnie poziom dziewięciu miliardów kilowatów. Oznacza to konieczność budowy około 11.000 nowych elektrowni. Wzrost zużycia energii powoduje w sposób nieuchronny wzrost emisji dwutlenku węgla a budynki mają w tym znaczący udział. „Stosowanie nowoczesnych technologii to nie tylko wymierne korzyści eksploatacyjne. To także nasz obowiązek względem coraz bardziej zanieczyszczonego środowiska naturalnego” – powiedział Daniel Bienias, dyrektor Warszawskiego Centrum Finansowego, odbierając wyróżnienie.
„Jesteśmy zaszczyceni faktem, że jedyne w Europie przyznane w bieżącym roku wyróżnienie Trane Energy Efficiency Award trafiło właśnie do Polski. Liczymy na bliską współpracę z firmą Trane, dla której ochrona środowiska naturalnego stała się jednym z najistotniejszych priorytetów w działaniu” – powiedział Leszek Wieciech, dyrektor polskiego oddziału Clinton Climate Initiative. Trane dołączył do CCI w roku 2007. Jako partner w tym programie, Trane zapewnia i finansuje innowacyjne działania modernizacyjne, które wpływają na znaczne obniżenie zużycia energii i kosztów operacyjnych.