W czwartek 11 marca w Poznaniu firma SYSTEMAIR S.A. organizuje szkolenie dla projektantów i instalatorów.

Energooszczędne rozwiązania Systemair - szkolenie w Poznaniu 11.03
Systemair S.A.SYSTEMAIR S.A. Oddział w Poznaniu zaprasza na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 marca 2010 r. (czwartek) w godzinach 10:00 - 14:00 w Poznaniu.

Program spotkania

10.00 - 10.15 - Powitanie gości i krótka prezentacja firmy Systemair S.A.

10.15 - 12.00 - ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ SYSTEMAIR DO WENTYLACJI POŻAROWEJ W ŚWIETLE
NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

Użycie wentylatorów oddymiających w dualnym systemie: usuwania CO oraz dymu i ciepła.
Wentylatory rewersyjne AXR oraz Jet-fan jako alternatywa wyboru dla Projektanta w projektowaniu wentylacji strumieniowej
Dobór wentylatorów oddymiających i osiowych przy użyciu aplikacji komputerowych: Katalogu online oraz programu doboru AxialFans
Nowość w ofercie Systemair Klapa ppoż typu PK-I EI120S oraz EI60S do montażu w kanałach kołowych i prostokątnych - aprobata techniczna ITB AT-15-8279/2010

12.00 - 12.15 - przerwa kawowa

12.15 - 14.00 - ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA SYSTEMAIR, ODZYSK CIEPŁA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH. CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA OPARTE NA TECHNOLOGII EC.
odzyski ciepła oraz rozwiązania energooszczędne w nowoczesnych instalacjach wentylacyjnych na przykładzie central Systemair : DV, Time, Rotovex, Topvex, Maxi, VX, VR.
przykłady doboru central wentylacyjnych - praktyczny dobór z wykorzystaniem programów SSP, SystemAirCAD oraz katalogu on-line.
przykłady obliczania współczynnika kosztów eksploatacji współczynnika LCC na podstawie programu doboru SystemairCAD
prezentacja urządzeń z odzyskiem ciepła Systemair za pomocą Katalogu Online,
sposoby regulacji i sterowania - omówienie układów automatyki stosowanych w centralach Systemair.
Omówienie nowości w ofercie Systemair

14.00 – 14.30 - Lunch dla uczestników i zakończenie spotkania.

Termin: 11.03.2010 r. w godzinach 10:00 - 14:00
Miejsce: Centrum Kongresowe – Hotel IOR, ul. Władysława Węgorka 20 w Poznaniu (dawniej ul. Iwana Miczurina 20)
Uczestnictwo: Uczestnicy seminarium otrzymują materiały projektowe, katalogi techniczne urządzeń.
W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz uczestnictwa

Źródło: Systemair S.A.