W piątek 23 kwietnia w Łazach pod Warszawą firma SYSTEMAIR S.A. organizuje szkolenie dla projektantów i instalatorów.

Energooszczędne rozwiązania Systemair - szkolenie w Łazach 23.04

SYSTEMAIR S.A. zaprasza na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się dnia 23 kwietnia 2010 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 14:00 w Łazach.

Program spotkania

10.00 - 10.15 - Powitanie gości i krótka prezentacja firmy Systemair S.A.

10.15 - 11.45 - ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ SYSTEMAIR DO WENTYLACJI POŻAROWEJ W ŚWIETLE
NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

Użycie wentylatorów oddymiających w dualnym systemie: usuwania CO oraz dymu i ciepła.
Wentylatory rewersyjne AXR oraz Jet-fan jako alternatywa wyboru dla Projektanta w projektowaniu wentylacji strumieniowej
Dobór wentylatorów oddymiających i osiowych przy użyciu aplikacji komputerowych: Katalogu online oraz programu doboru AxialFans
Nowość w ofercie Systemair: Klapa ppoż typu PK-I EI120S oraz EI60S do montażu w kanałach kołowych i prostokątnych - aprobata techniczna ITB AT-15-8279/2010

11.45 - 12.30 - Prezentacja pracy i możliwości sterowania central z odzyskiem ciepła Systemair: TOPVEX TR, TOPVEX FR, TIME, VR

12.30 - 12.45 - przerwa kawowa

12.45 - 14.30 - ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA SYSTEMAIR, ODZYSK CIEPŁA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH. CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA OPARTE NA TECHNOLOGII EC.
odzyski ciepła oraz rozwiązania energooszczędne w nowoczesnych instalacjach wentylacyjnych na przykładzie central Systemair : DV, Time, Rotovex, Topvex, Maxi, VX, VR.
przykłady doboru central wentylacyjnych - praktyczny dobór z wykorzystaniem programów SSP, SystemAirCAD oraz katalogu on-line.
przykłady obliczania współczynnika kosztów eksploatacji współczynnika LCC na podstawie programu doboru SystemairCAD
prezentacja urządzeń z odzyskiem ciepła Systemair za pomocą Katalogu Online,
sposoby regulacji i sterowania - omówienie układów automatyki stosowanych w centralach Systemair.
omówienie nowości w ofercie Systemair

14.30 – 15.00 - Lunch dla uczestników i zakończenie spotkania.

Termin: 23.04.2010 r. w godzinach 10:00 - 15:00
Miejsce: siedziba Systemair S.A., Al. Krakowska 169, 05-552 Wólka Kosowska (przy szosie E77 Warszawa - Kraków)
Uczestnictwo: Uczestnicy seminarium otrzymują materiały projektowe, katalogi techniczne urządzeń.
W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz uczestnictwaŹródło: Systemair S.A.