12 lutego (piątek) w Gliwicach firma SYSTEMAIR S.A. wraz z LEMAR Sp.j. i SAMSUNG Electronics Polska Sp. z o.o. organizują szkolenie dla projektantów i instalatorów.

Energooszczędne rozwiązania Systemair, Samsung i Lemar
Systemair Samsung Lemar
SYSTEMAIR S.A. Oddział Katowice wraz z SAMSUNG Electronics Polska sp z o.o. i LEMAR Sp.j. zapraszają na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się dnia 12 lutego 2010 r. (piątek) w godzinach 09:00 - 16:00 w Gliwicach.

Program spotkania

09.00 - 09.15 - Powitanie gości przez przedstawicieli firm i przedstawienie programu spotkania

09.15 - 11.45 - Jacek Kidoń - Systemair: ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA SYSTEMAIR, ODZYSK CIEPŁA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH. CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA - OPARTE NA TECHNOLOGII EC
- odzyski ciepła oraz rozwiązania energooszczędne w nowoczesnych instalacjach wentylacyjnych na przykładzie central Systemair : DV, Time, Rotovex, Topvex, Maxi, VX, VR;
- przykłady doboru central wentylacyjnych - praktyczny dobór z wykorzystaniem programów SSP, SystemAirCAD oraz katalogu on-line;
- przykłady obliczania współczynnika kosztów eksploatacji współczynnika LCC na podstawie programu doboru SystemairCAD;
- prezentacja urządzeń z odzyskiem ciepła Systemair za pomocą Katalogu Online;
- sposoby regulacji i sterowania - omówienie układów automatyki stosowanych w centralach Systemair.
- omówienie nowości w ofercie Systemair

11.45 - 12.00 – przerwa kawowa

12.00 - 13.00 - Oferta produktowa - SAMSUNG 2010 - wstęp do szkolenia projektowego

13.00 - 13.15 - przerwa

13.15 - 15.15 - Zagadnienia z zakresu projektowania systemów klimatyzacji SAMSUNG:
- omówienie interaktywnej bazy dokumentacji technicznej ETOOLBOX, programów doboru DVM Pro Sales Mode i CAD Mode; przykłady projektowe, dyskusja

15.15 - 16.00 - poczęstunek

Termin: 12.02.2010 r. w godzinach 09:00 - 16:00
Miejsce: Wydział Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 - sala 200 (sala znajduje się w budynku B w przybudówce głównego budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na II piętrze)
Uczestnictwo: Uczestnicy seminarium otrzymują materiały projektowe, katalogi techniczne urządzeń.
W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz uczestnictwa

>>zaproszenie

Źródło: ''