Energooszczędne centrale wentylacje z obrotowym wymiennikiem ciepła RotorLine PT i RotorLine XT.

Energooszczędne centrale wentylacje z obrotowym wymiennikiem ciepła RotorLine
RotorLine PT
Seria RotorLine PT zaprojektowana jest na potrzeby wentylacji budynków użyteczności publicznej, gdzie odzysk ciepła powinien być stosowany. Urządzenia te wyposażone są m.in. w system automatycznej regulacji VMC II, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do sieci (Plug & Play) i obrotowy wymiennik ciepła o sprawności ok. 80%.
Szeroki zakres wydajności
RotorLine PT to centrale dostępne w pełnym zakresie wydajności od 2.500 do 16.000 m³/h.

Nieograniczone możliwości rozbudowy centrali

Urządzenia w łatwy sposób, na życzenie Klienta, mogą być uzupełnione o chłodnice, nagrzewnice wstępne i wtórne, nawilżacze, tłumiki, zarówno po stronie nawiewnej jak i wywiewnej.

Niski poziom hałasu

Obudowa izolowana akustycznie warstwą wełny mineralnej o gęstości 165 kg/m³ sprawia, że centrale RotorLine charakteryzuje wyjątkowo cicha praca.

Pozostałe cechy serii RotorLine:

- urządzenia wyposażone są m.in. w system automatycznej regulacji VMC II, realizujący wentylację np. w oparciu o stężenie CO2 w pomieszczeniu bądź wilgotność względną;
- w standardowym wyposażeniu centrali znajduje się zestaw wytrzymałych filtrów kieszeniowych;
- centrale nadają się do wentylacji budynków nowych, jak i już istniejących.

Typy central:

- do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- do montażu wewnątrz i na zewnątrz w wersji KA (z klimatyzacją);
- z obrotowym wymiennikiem ciepła odzyskującym nie tylko ciepło jawne, ale i utajone (odzysk wilgoci).
>>Więcej informacji na temat RotorLine PT

RotorLine PT
RotorLine XT

Oszczędność energii dzięki wykorzystaniu odzysku ciepła i wilgoci

Centrale serii RotorLine XT to urządzenia o wydatkach rzędu od 4.000 do 40.000 m³/h, wyposażone w zintegrowany system chłodzenia i regulacji. Zapewniają oszczędność energii dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji odzysku ciepła i wilgoci.
Regenerujący wymiennik obrotowy typu XT
Centrale z obrotowym, regenerującym wymiennikiem typu XT zapewniają wymianę ciepła jawnego i utajonego pomiędzy strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego. W okresie zimowym wspomagają ogrzewanie, a latem chłodzenie budynku. Sprawność wymiany ciepła tych urządzeń wynosi ok. 80% i jest zależna od: wielkości strumienia przepływającego powietrza, różnicy temperatur i zawartości wilgoci strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, materiału z którego zbudowany jest wymiennik i prędkości obrotowej wentylatora. Odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego pozwala m.in. na:
- dowilżenie powietrza nawiewanego - szczególnie zimą, kiedy to w wyniku ogrzewania następuje jego przesuszenie;
- redukcje mocy chłodniczej (wielkości chłodnicy), co zapewnia jeszcze mniejsze zużycie energii i większe oszczędności.

Kompaktowa budowa, zintegrowany system chłodzenia

Centrale RotorLine XT, zarówno do montażu na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, charakteryzują się kompaktową konstrukcją (wbudowany, zintegrowany system chłodzenia), pozwalającą na efektywne wykorzystanie przestrzeni.
W zależności od mocy zastosowane są jeden bądź kilka obiegów chłodniczych. Mniejsze urządzenia posiadają pojedynczą chłodnicę, gdzie regulacja mocy chłodniczej realizowana jest za pomocą hermetycznego kompresora spiralnego (przebiega bezstopniowo w zakresie 10 – 100%). W większych jednostkach występuje kilka obiegów chłodniczych, a regulacja mocy realizowana jest przez kilka sprężarek w zakresie 25 – 100%.
Aby zapewnić możliwość dalszej rozbudowy układu chłodzenia, skraplacz zamontowany jest po stronie powietrza usuwanego, a parownik po stronie nawiewnej. Czynnik chłodniczy stosowany w układzie to R407C.
Wbudowany, zintegrowany system chłodzenia gwarantuje brak jakichkolwiek dodatkowych prac związanych z techniką chłodniczą. Nawet jeżeli urządzenie wentylacyjne pracuje, komora sprężarki jest dostępna dla serwisu i utrzymania.

Sterowniki i przełączniki

Poza zintegrowanym systemem chłodzenia, urządzenia wyposażone są również w regulatory i elementy do bezpośredniego podłączenia. Osobna, niezależna tablica rozdzielcza, umieszczona po stronie wewnętrznej drzwi obudowy, zapewnia dostęp do jednostki w trakcie jej pracy. Firma Ned Air stosuje w centralach swój własny, opatentowany system regulacji. Za dodatkową opłatą może być on dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta (spełniać wymagania dotyczące danego środowiska pracy). Opcjonalnie dostępne są dodatkowe funkcje tj. czujnik ciśnienia dla silników wentylatorów, który wraz z regulatorem częstotliwości tworzy system regulacji ciśnienia zmiennego przepływu VAV.

System sterowania

Urządzenia serii RotorLine XT wyposażone są w standardzie w system regulacji Ned Air. Jednostka może być połączona z systemem inteligentnego budynku (system BMS) przez opcjonalną bramkę. Dodatkowo sterowanie centralą jest możliwe również przez modem telefoniczny.

Wentylatory

Centrale RotorLine XT posiadają dwustronnie ssące wentylatory promieniowe – ciche, energooszczędne, sterowane częstotliwością. W zależności od rodzaju, urządzenia mogą być wyposażone także w energooszczędne silniki w technologii EC.

Obudowa zabezpieczona obustronnie

Obudowa urządzeń firmy Ned Air pokryta jest od wewnątrz i na zewnątrz powłoką zabezpieczającą o grubości 200 mikronów, przez co wykazuje szczególną odporność na substancje agresywne.

Dodatkowe możliwości:

- panele ze stali nierdzewnej.

Oszczędność czasu instalatora

Poza oszczędnością energii elektrycznej urządzenia te oszczędzają także czas instalatorowi. Wybór urządzenia zmontowanego fabrycznie i gotowego do podłączenia oznacza, że instalator nie musi wykonywać na miejscu żadnych prac związanych z podłączaniem instalacji chłodzącej i sterującej, a rozruch systemu jest szybszy i łatwiejszy. Czas oszczędza się już od samego początku: instalator zamawia tylko jedną ofertę i składa jedno zamówienie zamiast trzech.
>>Więcej informacji na temat RotorLine XT
Źródło: Ned Air Polska Sp. z o.o.

Komentarze