Możliwości i najwłaściwsze kierunki rozwoju OZE w Polsce, bariery prawne, techniczne i administracyjne z tym związane oraz finansowanie projektów w energetyce odnawialnej – te zagadnienia poruszą goście panelu „Energetyka: odnawialne źródła energii”, który 1 czerwca odbędzie się w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Panel jest częścią międzynarodowej imprezy biznesowej - Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010.

Energia odnawialna na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010
Do udziału w sesji zostali zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji publicznych, środowiska naukowego i prywatnych przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej. Panel otworzy minister środowiska Andrzej Kraszewski, moderatorem spotkania będzie Tadeusz Skoczkowski, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Wszystkich chętnych do udziału w panelu zapraszamy do zgłaszania się na stronie Kongresu – www.eec2010.eu Rejestracja trwa jeszcze tylko do 26 maja.

Program panelu

Data: 1.06.2010 (wtorek)
Godzina: 10:00 – 16:00
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Zakres tematyczny panelu obejmuje m.in.:
• Osiągnięcia, doświadczenia i wymagania UE w dziedzinie energetyki odnawialnej
• Odnawialne źródła energii – polskie doświadczenia i ambicje
• Gra o priorytety – jakie rodzaje OŹE mają szansę na największy rozwój?
• Odnawialne źródła a stabilność systemu elektroenergetycznego – zagrożenia i środki zaradcze
• Trudności w rozwoju odnawialnych źródeł – bariery techniczne i administracyjne
• Finansowanie projektów inwestycyjnych w OŹE

Gość specjalny: Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska

Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

- Mirosław Bobrzyński – Wiceprezes, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.;
- Lech Ciurzyński – Wiceprezes Zarządu, DGA Energia Sp. z o.o.;
- Andrzej Cylwik – Prezes Zarządu, CASE Doradcy Sp. z o.o.;
- Maria Królikowska-Olczak – Kierownik, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki;
- Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- Jan Mališ – Menadżer Działu Fuzje i Akwizycje, ČEZ, a.s.;
- Jarosław Mroczek – Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
- Jan Rączka – Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Andrzej Rejner– Dyrektor ds. Regulacji, Vattenfall Poland SA;
- Bogusław Smólski – Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
- Dariusz Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA;
- Marian Strumiłło – Wiceprezes Zarządu, Dalkia Polska SA;
- Wiesław Wójcik – Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej;
- Paweł Wójtowicz – Kierownik Wydziału Finansowania Strukturyzowanego w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, Bank BGŻ;
- Artur Zdybicki – Prezes Zarządu, Polenergia SA;
- Krzysztof Żmijewski – Politechnika Warszawska, Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki;

Moderator: Tadeusz Skoczkowski – Prezes, Krajowej Agencji Poszanowania Energii


O Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym
Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny tematycznie koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Park jest częścią Grupy Euro-Centrum.
Swoje cele realizuje poprzez zróżnicowane działania: oferując infrastrukturę, wsparcie finansowe, usługi szkoleniowe i doradcze. Ułatwia także dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań branży oraz tworzy na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii. Zaplecze naukowe Parku zapewnia współpraca z ośrodkami badawczymi m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską oraz Uniwersytetem Śląskim. Na terenie Parku ww. jednostki mają szansę komercjalizować swoje osiągnięcia dzięki partnerstwu z biznesem. Park pośredniczy w poszukiwaniu partnerów i animuje wspólne przedsięwzięcia biznesowe podmiotów skupionych w ramach Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych. Więcej informacji na: www.euro-centrum.com.pl


Źródło: ''