Data rozpoczęcia
2012-04-23
Data zakończenia
2012-04-24
Miejsce
Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Politechnika Poznańska zapraszają na dwudniową (23-24 kwietnia 2012 r.) konferencję pt.

Energetyka odnawialna w budownictwie


Wykłady dotyczyć będą nowoczesnych źródeł ciepła w budownictwie i ich parametrów energetyczno-ekologicznych, wentylacji w budynkach energooszczędnych oraz odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.

DZIEŃ I: 23.04.2012

POPRAWA PARAMETRÓW ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDOWNICTWIE
PAWILON 3, SALA NIEBIESKA

12.30 – 13.15
Wymagania ustawowe dotyczące źródeł ciepła - prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

13.15 – 14.00
Konfiguracja źródła ciepła w aspekcie parametrów ekologicznych i energetycznych - dr inż. Andrzej Górka

14.00 – 14.15
Przerwa kawowa

14.15 – 15.00
Przykłady wdrożonych rozwiązań nowoczesnych źródeł ciepła - mgr inż. Kazimierz Dorna


DZIEŃ II: 24.04.2012

WENTYLACJA W BUDYNKACH ENERGOOSZCZĘDNYCH
WTC, SALA 112

10.00 – 10.45
Znaczenie wentylacji w budynkach - dr inż. Mieczysław Porowski

10.45 – 11.30
Wentylacja energooszczędna w budownictwie mieszkaniowym - dr inż. Radosław Górzeński

11.30 – 11.45
Przerwa kawowa

11.45 – 12.30
Rozwiązania wentylacji w budynku edukacyjnym - dr inż. Radosław Górzeński, mgr inż. Michał Szymański


WODY OPADOWE
PAWILON 3, PARTER (SALA KONFERENCYJNA)

13.00 – 13.45
Opłaty za odprowadzanie wód opadowych - dr inż. Henryk Bylka, dr inż. Julian Skiba

13.45 – 14.30
Problem odprowadzania wód opadowych – dr hab. inż. Marek Sowiński, dr inż. Marcin Skotnicki

14.30 – 14.45
Przerwa kawowa

14.45 – 15.30
Zagospodarowanie wód opadowych w budownictwie jednorodzinnym – inż. Marcin Krawczyk

organizatorzy
Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.