Data rozpoczęcia
2010-05-20
Data zakończenia
2010-05-20
Miejsce
Poznań

Energetyka - Informatyka - Innowacje
Ogólnopolska konferencja Energetyka – Informatyka – Innowacje

20 maja 2010 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Sala Zielona) w ramach IV edycji Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2010 oraz II edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GREENPOWER 2010 odbędzie się ogólnopolska konferencja Energetyka – Informatyka – Innowacje. Wydarzenie to jest skierowane głównie do producentów, sprzedawców oraz dystrybutorów energii.

Organizatorami przedsięwzięcia są Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Miasto Poznań oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.
Obecnie głównym celem przemian sektora energetycznego jest jego demonopolizacja, a w przyszłości utworzenie europejskiego wolnego rynku energii. Zakłady energetyczne muszą się zmagać z kolejnymi implementacjami zasady TPA (Third Party Access), która ma zagwarantować odbiorcom swobodny wybór dostawcy. Kolejne regulacje zwiększają zakres wymagań odnośnie funkcjonowania zakładów, a co za tym idzie wspierających ich działanie systemów informatycznych. Dzisiaj przedsiębiorstwa energetyczne przede wszystkim starają się umiejętnie zorkiestrować swoje procesy. Istniejące systemy nie są w dostatecznym stopniu zdolne do obsługi obecnych, będących de facto jeszcze w fazie tworzenia, procesów. Ograniczenia wynikające z cyklu życia produktu dotyczą także rozwiązań z dziedziny IT. Zmiany w systemach informatycznych sektora energetycznego wydają się być nieuniknione.
Na pytania związane z głównymi problemami informatyzacji oraz propozycjami innowacyjnych rozwiązań IT w branży energetycznej odpowiedzą przedstawiciele świata nauki oraz świata biznesu.
Wyniki swoich badań zaprezentują przedstawiciele Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny. Wydarzenie stanowi rzadki przykład współpracy środowisk naukowych i biznesowych. Kontynuowana jest tradycja skupiania przez Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny ekspertów różnych dziedzin pracujących nad unikalnymi rozwiązaniami informatycznymi adresowanymi do przedsiębiorstw. Inicjatywy Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego cieszą się poparciem władz lokalnych. Towarzyszy im też duże zainteresowanie mediów.

Uczestnictwo w konferencji
Rejestracja na stronie www.mtp24.pl do dnia 17.05.2010.
Rejestracja w kasach MTP do dnia 19.05.2010 (w miarę wolnych miejsc).
Koszt uczestnictwa 100 zł netto – na pokrycie kosztów cateringu.

Kontakt: Artur Nowakowski • e-mail: konferencja_eii@mtp.pl • kom. +48 500 195 818