Data rozpoczęcia
2009-11-18
Data zakończenia
2009-11-20

18-20.11.2009 Lublin
Dlaczego warto:
- Pierwsza tego typu impreza po wschodniej stronie Wisły
- Najnowsze produkty i technologie
- Atrakcyjna cena uczestnictwa
- Profesjonalni klienci
- Współpraca z Izbami Polsko-Ukraińską i Polsko-Białoruską
- Wiele inwestycji na Lubelszczyźnie
Nowoczesna Hala Targowa 3200 m² i nieograniczony teren otwarty
W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, na inwestycje realizowane w woj. lubelskim przeznaczono 2099,37 mln euro fuduszy unijnych.
Wystawcy:
Do uczestnictwa w targach zapraszamy producentów
i dystrybutorów w branżach:
Energetyka
- Wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii
Elektroenergetyka
- Aparatura pomiarowa, diagnostyczna i rejestrująca
- Aparatura rozdzielcza i łączeniowa
- Automatyka elektroenergetyczna
- Sieci i instalacje elektroenergetyczne
- Przekształcanie i kondycjonowanie energii elektrycznej
- Zasilanie awaryjne i na sieć wydzieloną
- Osprzęt eksploatacyjny i narzedzia
Elektrotechnika i elektronika
- Maszyny i urządzenia
- Wyroby przemysłu elektrotechnicznego
- Wyroby przemysłu elektronicznego
- Sprzęt oświetleniowy
- Inne
Odnawialne Źródła energii
- Energia wodna, wiatrowa, słoneczna, wód geotermalnych, biomasa
Zwiedzający:
- Przedstawiciele biur projektowych branży elektrycznej
i budowlanej
- Przedstawiciele zakładów energetycznych
- Przedstawiciele firm wykonawczych z Polski i z zagranicy
- Przedstawiciele hurtowni elektrycznych
- Uczniowie i nauczyciele szkół o odpowiednich profilach
- Studenci i wykładowcy uczelni wyższych odpowiednich wydziałów
- Przedstawiciele działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych oraz spółdzielni mieszkaniowych
- Przedstawiciele odpowiednich departamentów władz samorządowych
- Stowarzyszenia i instytucje branżowe
- Media branżowe
Więcej: www.targi.lublin.pl