Elektrownia w Ostrołęce, należąca do Grupy ENERGA, uruchomiła instalację współspalania węgla energetycznego z biomasą. Instalacja ma spalać rocznie około 50 tysięcy ton biomasy. Połowa inwestycji została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instalacja współspalania węgla energetycznego z biomasą w Elektrowni Ostrołęka B została zaprojektowana i zbudowana w celu wytwarzania paliwowej mieszanki węglowo-biomasowej i podawania jej do kotłów Elektrowni Ostrołęka B w proporcjach 5-10 proc. biomasy do węgla. Zgodnie z założeniami projektowymi instalacja ma spalać rocznie około 20 tys. ton biomasy w postaci trocin oraz 30 tys. ton biomasy w postaci brykietów i pelet wyprodukowanych z odpadów pochodzących z leśnictwa, rolnictwa i przemysłu spożywczego. Biomasa spalana jest wraz z paliwem podstawowym na wszystkich trzech blokach 200 MW.