ENERGA chce zostać inwestorem strategicznym w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. List intencyjny w sprawie współpracy na rynku ciepła podpisali dziś w Gdańsku Barbara Klimiuk, prezes ENERGI, Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki i Edward Siurnicki, prezes Zespołu Elektrowni Ostrołęka.

Należące do gminy Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o jest dostawcą ciepła dla 55-tysięcznego miasta. Energia cieplna, której spółka jest dystrybutorem, wytwarzana jest w Zespole Elektrowni Ostrołęka, należącym do Grupy ENERGA.

List intencyjny zakłada współpracę obejmującą rozwój ciepłownictwa na terenie Ostrołęki, a w perspektywie udział inwestycyjny ENERGI w OPEC.

- Współpraca ta zakłada docelowo skupienie wytwarzania i dystrybucji ciepła w jednej strukturze. Pozwoli to na efektywniejsze prowadzenie działalności na regionalnym rynku ciepłowniczym, zapewniając miastu partnera z dużym potencjałem inwestycyjnym, który lepiej będzie mógł realizować zadania związane z zaopatrzeniem w ciepło, a Grupie ENERGA umożliwi wejście na rynek dystrybucji ciepła - mówi Barbara Klimiuk, prezes ENERGA SA.

Cele obu stron są zbieżne, gdyż samorząd Ostrołęki zainteresowany jest zbyciem udziałów w spółce, natomiast Zespół Elektrowni Ostrołęka SA, wchodzący w skład Grupy ENERGA zarządzanej przez spółkę ENERGA SA, jest zainteresowany rozwojem produkcji ciepła na terenie miasta Ostrołęki.

- Współpraca z samorządem Ostrołęki jest ważnym elementem założeń do strategii funkcjonowania Zespołu Elektrowni Ostrołęka. Połączenie planów rozwoju rynku energii cieplnej i jej wytwarzania przyniesie wymierne korzyści obu podmiotom, a ich ewentualne połączenie kapitałowe wyznaczy nowe kierunki rozwoju systemu ciepłowniczego Ostrołęki i zminimalizuje koszty energii cieplnej ponoszone przez mieszkańców miasta - ocenia Edward Siurnicki, prezes Zespołu Elektrowni Ostrołęka.

Do Grupy ENERGA należą jeszcze dwie elektrociepłownie - w Elblągu oraz Piwonicach koło Kalisza.