Klimat Solec Sp. z o.o. jest właścicielem marki Klimat Pro - zajmującej się sprzedażą szerokiej gamy elementów wentylacyjnych, a także oddymiających.

Elementy do instalacji oddymiajacych marki Klimat Pro
Klimat Pro
Klimat Pro to marka elementów dla wentylacji i oddymiania firmy Klimat Solec, której premiera odbyła się w marcu br.

Klimat Pro posiada w swojej ofercie system poziomych przewodów i kształtek oddymiających typu kZO obsługujących jedną strefę pożarową. Produkty marki Klimat Pro zapewniają spełnienie warunków odporności ogniowej oraz dymoszczelności. Wykonane są z blachy ocynkowanej i nie wymagają stosowania dodatkowej izolacji lub obudów przeciwpożarowych.

Przewody oddymiające marki Klimat Pro mogą być wykorzystane w instalacjach typu mieszanego, spełniającego jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej. Mogą stanowić samodzielną instalację lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą wielostrefową. Przewodami tymi może być odprowadzany dym o temperaturze do 600°C. Zestaw może być stosowany do wykonywania instalacji o zakresie ciśnień roboczych: podciśnienia -1500 Pa, nadciśnienia do 500 Pa. Pojedynczy element ma maksymalne wymiary 1250x1000 mm w przekroju poprzecznym oraz 1500 mm długości. W przypadku konieczności zastosowania większych przekrojów tworzone są moduły składających się z kilku pojedynczych elementów.


Jednostrefowe przewody oddymiające typu kZO spełniają kryteria klasy odporności ogniowej E600 120 (ho) S 1500single. Przewody i kształtki oddymiające posiadają Aprobatę Techniczną AT-15-8714/2011 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Ze względu na stosunkowo niską wagę instalacja oddymiania nie obciąża konstrukcji budynku w takim stopniu jak ma to miejsce w przypadku innych rozwiązań. Dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów obniża się koszt wykonania przewodów oddymiających, co pozwala obniżyć koszt inwestycji przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Jest to wersja bardziej ekonomiczna zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym.

System przewodów i kształtek oddymiających nie wymaga stosowania zewnętrznych materiałów ogniochronnych, dzięki czemu stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań oddymiania.

Zastosowanie kompensatorów

W trakcie pożaru pod wpływem temperatury przewody oddymiające ulegają wydłużeniu. Wielkość tego wydłużenia zależy od różnicy temperatur i długości przewodu, np. przy temperaturze 600°C długość odcinka prostego 10 m ulegnie wydłużeniu o ok. 7 cm. Takie wydłużenie spowodowałoby uszkodzenie przewodu odprowadzającego dym. W celu zapobieżenia tego typu sytuacji stosuje się kompensatory. Kompensatory oferowane przez Klimat Pro są integralną częścią systemu, który jako całość posiada aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej.


Poniżej znajduje się film przedstawiający symulację pracy systemu odymiania Klimat Pro zawierającego kompensatory. Kompensatory przejmują wydłużenia kanałów spowodowane wysoką temperaturą podczas pożaru i gwarantują stabilną pracę całego systemu oddymiania:

[VIDEO:YOUTUBE:N95MQcBQojs]

Przewody oddymiające Klimat Pro - zalety:
- zmniejszenie kosztu inwestycji,
- zastosowanie produktów spełniających normy przeciwpożarowe oraz zalecenia Instytutu Techniki Budowlanej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- eliminacja dodatkowych warstw zewnętrznych (waga elementu to ok. 9,0 kg/m2),
- stabilność elementów dzięki dodatkowym usztywnieniom oraz zastosowaniu kompensatorów,
- oszczędność czasu montażu,
- minimalne ryzyko uszkodzeń w transporcie,
- szkolenie w zakresie montażu oraz instrukcja montażowa.

Pozostałe elementy systemu:
- Króciec elastyczny prostokątny kEP
- Króciec elastyczny kołowy kEK
- Ramka prostokątna z siatką kRPS
- Kołnierz okrągły płaski kKOP
- Drzwi powietrzno-szczelne kDPA


>>Pobierz katalog Klimat Pro