Jakie są możliwości sfinansowania małej elektrowni wodnej lub elektrowni wiatrowej ze środków strukturalnych UE?

Oczywiście istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć dotyczących wykorzystywania alternatywnych źródeł energii.
Byłoby to działanie 2.4 SPO WKP - poddziałanie 2.4.3 "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza". Dofinansowanie w ramach tego tego działania to w przypadku MŚP działających na terenach:
1) Warszawy i Poznania - 45%,
2) Wrocławia i Trójmiasta - 55%
3) w pozostałych regionach - 65%. W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln euro.
Termin składania wniosków to: 17 stycznia - 18 marca 2005 r.

(2005.02.23, woj. mazowieckie)