Urządzenia i technologie Hidria w Pałacu Kryształowym, który ze swoimi 89 m wysokości uznany jest za najwyższy budynek w Słowenii.

Elektrownia słoneczna Hidrii na najwyższym budynku w Słowenii
Na południowej elewacji Pałacu Kryształowego, oszczędnego energetycznie budynku, została umieszczona elektrownia słoneczna Hidrii. Oprócz tego Hidria stworzyła wewnątrz budynku dogodny klimat, zabezpieczyła go przed pożarem przeciwpożarowymi klapami i umożliwiła elektroniczną regulację przepływem powietrza. Tak więc również dzięki Hidrii Pałac Kryształowy spełnia dziś wysokie normy środowiskowe i oferuje użytkownikom doskonałe warunki do twórczej pracy i wygodnego przebywania w budynku.

Pałac Kryształowy - Kristalna Palača - Crystal Palace - 89 m
Na początku października 2010 roku główny wykonawca prac przy obiekcie otrzymał od Hidrii 613 modułów fotonapięciowych, które tworzą elektrownię słoneczną na budynku. Jest to jedna z większych elektrowni słonecznych Hidrii wmontowana w fasadę budynku, o powierzchni sięgającej prawie 600 m2 i mocy znamionowej 88 kWp.

W dolnej części budynku moduły fotonapięciowe obejmują całą elewację frontową centrum handlowego. Stąd aż do szczytu bloku od strony południowej na jego fasadzie zamontowano jeszcze dwa pasy modułów fotonapięciowych. Moduły wykonano na zamówienie i dostosowano do zewnętrznego wyglądu obiektu. Front Pałacu posiada charakterystyczne czarne lustrzane powierzchnie z przebiegającymi przez nie srebrnymi pionowymi liniami, tworzącymi formę kryształu, stąd też nazwa budynku.

Oprócz elektrowni słonecznej zamontowanej na zewnętrznej ścianie budynku, Hidria zrealizowała również rozwiązania odnośnie komfortu klimatu we wnętrzu budynku. Pałac Kryształowy wyposażono w siedem urządzeń klimatyzacyjnych Hidrii z rekuperacją i adiabatycznym chłodzeniem. Przed pożarem pałac chroni ponad 100 najnowocześniejszych zasuw przeciwpożarowych. Zamontowano również liczne jednostki do dystrybucji i elektronicznej regulacji przepływu powietrza.

Oficjalnego otwarcia budynku dokonano na początku 2011 roku. Oddano do użytku centrum biznesowe i handlowe. Głównym inwestorem projektu Pałac Kryształowy jest lublańska spółka BTC, a sam projekt powstał w ramach projektu urbanistycznego Partnerstwo Šmartinka.

Źródło: Hidria Polska Sp. z o.o.