Pod takim tytułem ukazał się artykuł na stronach portalu ekologika.pl. Zachęcamy do lektury!

Elektrownia jądrowa to nie bomba
Elektrownię jądrową z bombą atomową łączy tylko jedno: ich działania są oparte na wykorzystaniu tego samego zjawiska, jakim jest rozszczepienie jądra atomu uranu. Reakcja tego rodzaju zachodzi wskutek zderzenia neutronu z jądrem atomu uranu – 235. Efektem jest rozpad jądra na kilka części i emisja dwóch lub trzech neutronów. Powstałe neutrony z kolei dokonują rozszczepień innych jąder atomów uranu, i proces się powtarza; w ten sposób reakcja przybiera charakter lawinowy. Chociaż przebiegające w tych obiektach reakcje jądrowe są tożsame, to wszakże pod względem konstrukcyjnym i procesów wyzwalania energii cieplnej istnieją między nimi zasadnicze różnice...

"ELEKTROWNIA JĄDROWA, TO NIE BOMBA" Jerzy Kubowski: >>pełna treść artykułu (pdf)