Data rozpoczęcia
2012-03-12
Data zakończenia
2012-03-14
Miejsce
Warszawa

ELEKTROTECHNIKA 2012
ELEKTROTECHNIKA - Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego, Energetyki i Systemów Zabezpieczeń
Targi ELEKTROTECHNIKA na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemów alarmowych. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi Czystej Energii CENERG (www.cenerg.pl) oraz Targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl).

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Swoją popularność Targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.
Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem będzie cykl szkoleń dla inżynierów elektryków organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Targi ELEKTROTECHNIKA 2012 połączone będą z kilkunastoma konferencjami, warsztatami i szkoleniami skierowanymi do inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów, a także inwestorów i deweloperów.
Targi uzupełnia Wystawa Czystej Energii CENERG - wydarzenie łączące spotkania branżowe, seminaria i warsztaty prowadzone przez specjalistów z branży, fachowców i przedstawicieli producentów wystawiających się na Targach.

Tematyka:

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SPRZĘT INSTALACYJNY
1.1 gniazda, wtyczki
1.2 łączniki, wyłączniki
1.3 kanały kablowe, listwy, korytka
1.4 aparatura modułowa
1.5 zabezpieczenia
1.6 liczniki energii elektrycznej
1.7 puszki i odgałęźniki elektroinstalacyjne

2. URZĄDZENIA OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ I ODGROMOWEJ

3. URZĄDZENIA ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3.1 rozdzielnice
3.2 rozłączniki bezpiecznikowe
3.3 szynoprzewody
3.4 transformatory

4. SIECI NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
4.1 kable i przewody
4.2 oznaczniki kablowe
4.3 przepusty
4.4 złącza
4.5 izolacje

5. AUTOMATYKA
5.1 systemy typu "inteligentny budynek"
5.2 zegary, przekaźniki czasowe
5.3 sygnalizatory, lampki sygnalizacyjne
5.4 styczniki, przekaźniki
5.5 czujniki
5.6 sterowniki programowalne
5.7 oprogramowanie

6. SYSTEMY ZASILAJĄCE I STERUJĄCE

7. SYSTEMY ALARMOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
7.1. czujniki i dekodery
7.2. systemy kontroli i monitoringu
7.3. centrale zarządzania systemami
7.4. kamery, wizjery i telewizja przemysłowa
7.5. okablowanie
7.6. akcesoria

8. PROJEKTOWANIE INSTALACJI

9. SYSTEMY OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

10. SPRZĘT I URZĄDZENIA OCHRONY DO PRAC ELEKTRYCZNYCH

11. URZĄDZENIA ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

12. SPRZĘT POMIAROWY, APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

13. STOWARZYSZENIA, CZASOPISMA, ORGANIZATORZY TARGÓW

14. PREZENTACJA INNOWACJI W ENERGETYCE
14.1. generatory i agregaty prądotwórcze
14.2. transformatory i autotransformatory
14.3. maszyny prądu stałego i zmiennego
14.4. prostowniki i falowniki
14.5. przesył i dystrybucja energii
14.6. aparatura rozdzielcza i łączeniowa
14.7. wyłączniki, odłączniki, rozłączniki
14.8. przekładniki
14.9. ograniczniki przepięć, odgromniki
14.10. rozdzielnice
14.11. bezpieczniki, izolatory
14.12. kable
14.13. aparatura i urządzenia pomocnicze
14.14. maszyny i urządzenia do robót
elektroenergetycznych
14.15. IT w energetyce
14.16. nowe technologie w energetyce

15. INROBUD – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE
15.1. instalacje klimatyzacyjne
15.2. instalacje nagłaśniające
15.3. instalacje przeciwpożarowe
15.4. systemy ochrony i zabezpieczeń
15.5. systemy maskujące i mocujące instalacje
15.6. okablowanie strukturalne
15.7. maszyny i narzędzia
15.8. systemy windowe i transportu
15.9. systemy grzewcze

16. CENERG – STREFA CZYSTEJ ENERGII
16.1. systemy ogrzewania wykorzystujące OZE
16.2. czyste technologie węglowe
16.3. systemy i urządzenia do pozyskiwania, przetwarzania
i produkcji biomasy
16.4. systemy i urządzenia do produkcji energii
elektrycznej z OZE
16.5. gromadzenie, sortowanie i recykling odpadów
16.6. systemy i urządzenia do wytwarzania biogazu
16.7. biopaliwa – technologie, urządzenia do produkcji
i magazynowania
16.8. filtry i systemy filtrujące, monitoring emisji
16.9. usuwanie i przetwarzanie osadów, produktów
ubocznych spalania, uzdatnianie wody
16.10. prezentacja zrealizowanych i przewidywanych
inwestycji z wykorzystaniem OZE
16.11. produkty, pojazdy i urządzenia przyjazne środowiskuStrona internetowa targów: www.elektroinstalacje.pl